Director-stillinger for ELSA Norge 2021/2022

Ønsker du å bli en del av ELSA Norges Landsstyre? Vi søker nå etter medarbeidere for flere av våre ansvarsområder. For å søke som medarbeider sender du en mail til Secretary General Marie på secgen@no.elsa.org med et kort motivasjonsbrev der du forteller litt om deg selv, hvorfor du søker som medarbeider og eventuell relevant erfaring du måtte ha. Søknadsfristen er tirsdag 14.09.21 kl 20:00.

Et verv som Director eller medarbeider i Landsstyret vil ikke være mer omfattende enn et verv i lokale styrer, og gir muligheten til å arbeide tettere sammen med det internasjonale nettverket. 

Vi gleder oss til å lese søknaden din!

 

Mvh, 

Lejla, Marie, Martin, Sigrid, Victoria, Bardh, Martha

Styret i ELSA Norge 2021/2022

 

 

ACADEMIC ACTIVITIES

Directors for Academic Activities

Ledige stillinger: 3

​​Som Director for AA er ditt hovedansvar å se til at den nasjonale forhandlings- og prosedyrekonkurransen gjennomføres. Ansvaret innebærer et anvsar for forhåndsorganisering, planlegging og gjennomføring av de respektive finalene. 

Vi ser etter studenter som er organiserte og engasjerte. Det er positivt om du har tidligere erfaring med lignende prosjektarbeid, men det er ikke et krav. De aktuelle kandidatene må være positive til samhandling med andre, og takle press over en kort periode ganske bra. 

De respektive oppgavene vil variere fra å skaffe dommere til konkurransene, ordne med banketten etterpå og premier til deltagere og dommere. Det er også behov for koordinasjonsarbeid under selve konkurransen. 

Dersom du skulle ha noen spørsmål så kan du sende disse til VP AA Bardh på academicactivities@no.elsa.org.

 

SEMINARS & CONFERENCES

Directors for studietur 

Ledige stillinger: Flere

ELSA Norge arrangerer hvert år en studietur til Brussel og Luxembourg, med fokus på EU- og EØS-rett. Turen er åpen for både Bergen, Oslo og Tromsø, og vil foregå tidlig i 2022. Nå søker vi medarbeidere til å være med og planlegge turen! 

Som medarbeider er du med å lage det faglige, sosiale og kulturelle programmet for turen, og hjelper til med påmelding og logistikk. Du kan få muligheten til å kontakte internasjonale institusjoner, og bli kjent med studenter fra andre juridiske fakultet i Norge. Det overordnete ansvaret for turen har Vice President for Seminar & Conferences i landsstyret. 

Det kreves ikke at du er aktiv i ELSA – bare at du er engasjert, og ønsker å bidra. Du bør også helst kunne være med på turen som en av flere reiseledere. 

Dersom du skulle ha noen spørsmål så kan du sende disse til VP S&C Victoria på seminarsconferences@no.elsa.org.

 

Director for S&C

Ledige stillinger: 1

Som Director for S&C er ditt hovedansvar å se til at alle frister for ulike søknader overholdes, og spesielt i henhold til ELSA Law School og Elsa Delegations. Ansvaret innebærer også å holde kontakt med VP Marketing angående god markedsføring av de ulike arrangementene, og helst med gode marginer. 

Vi ser etter etter en strukturert og engasjert student, som ønsker å delta aktivt i stillingen som Director for S&C. Om du har erfaring fra lignende arbeid tidligere er det positivt, men ikke et krav. Det er også nyttig dersom du har evnen til å være oversiktlig og er løsningsdyktig. 

Dersom du skulle ha noen spørsmål så kan du sende disse til VP S&C Victoria på seminarsconferences@no.elsa.org.


Internal Management (IM)

Director for GDPR

Ledige stillinger: 1

Director GDPR har en støttefunksjon for Secretary General i ELSA Norge. Målet er at Director for GDPR skal bidra til at ELSA på både lokalt og nasjonalt nivå overholder relevant personvernlovgivning. I denne forbindelse kan Director for GDPR besvare henvendelser om spørsmål som dukker opp i forbindelse med personvern og gjennomføring av ELSAs aktiviteter. Director for GDPR kan også utarbeide mer generelle anbefalinger, for eksempel i form av veiledende dokumenter eller maler. Oppgavene som tilligger vervet kan justeres i samarbeid med Secretary General og eventuelle andre.

Vervet er perfekt for deg som kan litt om GDPR, og ønsker å bli en del av det nasjonale styret til ELSA Norge uten å ta på deg en for stor arbeidsmengde. 

Ta kontakt med Secretary General Marie på secgen@no.elsa.org dersom du har noen spørsmål.

 

Director for Internal Management

Ledige stillinger: 1

Som Director for Internal Management bistår man Secretary General i ELSA Norge med ulike oppgaver.

Arbeidet som Director for Internal Management vil for eksempel bestå i:

  • Hjelpe til i forberedelsen av ELSA Norges Landsmøte 
  • Hjelpe til å utforme dokumenter, forslag på vedtak
  • Få kjennskap til det interne regelverket
  • Lese gjennom og korrekturlese referater
  • Skrive referater
  • Bistå med drift av nettsiden

Vervet er perfekt for deg som jobber organisert og ønsker å utvikle profesjonelle ferdigheter som vil komme godt med i arbeidslivet!

Ta kontakt med Secretary General Marie på secgen@no.elsa.org dersom du har noen spørsmål.

 

 

STEP / PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

Director for Student Hunting

Ledige stillinger: 1

Vil du ha ansvaret for markedsføringen av ELSAs utvekslingsprogram (STEP)? Som Director for Student Hunting har du i oppgave å nå ut til studentene på de tre juridiske fakultetene i Norge med digital informasjon om traineeshipene til ELSA, samt å bistå lokalgruppene i deres promoterings-arbeid. Du har også ansvaret for å bistå lokalgruppene i deres arbeid med søknadene fra studentene og sørge for at de blir sendt videre til ELSA international. Stillingen krever at du er fleksibel, engasjert og ansvarsbevisst.

Dersom du skulle ha noen spørsmål så kan du sende disse til VP STEP Martha på step@no.elsa.org.

 

Director for Implementation of Professional Development

Ledige stillinger: 1

Vil du ha hovedansvaret for implementeringen av et helt nytt område i ELSA Norge, er dette stillingen for deg! Som ansvarlig for implementeringen av PD vil du ha ansvaret for å følge med på, og delta i utviklingen av området internasjonalt og videreformidle dette til de lokale styrene. I tillegg vil du være ansvarlig for å utarbeide en strategi for implementering og i samarbeid med lokalgruppene bestemme hvordan området skal se ut i Norge. Dette krever at du kan ta ansvar, evner å tenke kreativt og samtidig har gode samarbeidsevner. Dette er utvilsomt den mest spennende jobben i ELSA Norge fortiden, om noen gang. 

Dersom du skulle ha noen spørsmål så kan du sende disse til VP STEP Martha på step@no.elsa.org.