Møter i ELSA

ELSA arrangerer hvert år mange ulike internasjonale og nasjonale møter over hele Europa. Dette er helt klart den beste plattformer jusstudenter har for å møter andre jusstudenter fra hele Europa og bedrifter og andre aktører som arbeider i hele verden. Her kommer en oversikt over noen av møtene. Secretary General i ELSA Norge administrerer Norges deltagelse på internasjonale møter, og kan alltid kontaktes på secgen@no.elsa.org ved spørsmål.

 

Landsmøtet i ELSA Norge (National Council Meeting, NCM)

Landsmøtet er ELSA Norges øverste organ, og arrangeres to ganger i året. På høstsemesteret arrangeres det som regel mellom siste halvdel av september og første halvdel av oktober. På vårsemesteret arrangeres det mellom siste halvdel av februar og mars. På landsmøtet er det som regel rundt 70 deltakere fra Oslo, Bergen og Tromsø, i tillegg til internasjonale gjester. Deltakelse på landsmøtet skjer gjennom lokalgruppen din, så ta kontakt med din lokale generalsekretær ved spørsmål.

Landsmøte i Tromsø 24.-26. september 2021

Landsmøte i Oslo vår 2022

Bankett under landsmøtet i Oslo 2017

 

International Council Meeting (ICM)

ICM er ELSA International sitt øverste organ, og samles to ganger i året. På høstsemesteret skjer dette i oktober-november, og på vårsemesteret i mars-april. ICM har mellom 400 og 600 deltakere og varer i en uke fra søndag til lørdag. På dagene er det workshops i områdene eller stormøter, og på kveldene er det sosial program. Her samles klart flest jusstudenter fra 44 land i Europa, i tillegg til alle samarbeidspartnerne til ELSA. Secretary General i ELSA Norge administrerer ELSA Norges deltakelse på ICM, og kan kontaktes på secgen@no.elsa.org ved spørsmål.

74th ICM Opatija 2018 11.-18. november 2018 (avholdt)

75th ICM Baku 2019 24.-31. mars 2019 (avholdt)

ICM Praha 2017. Foto: ELSA Tsjekkia

 

Nordic Officers’ Meeting (NOM)

NOM er et møte for aktive ELSA-medlemmer i de nordiske ELSA-landene, og samler i overkant av 100 jusstudenter fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og internasjonale gjester i november hvert år. Møtet går over en helg fra fredag til søndag. På dagene er det workshops i områdene, og om kvelden er det sosialt program. Secretary General i ELSA Norge administrerer ELSA Norges deltakelse på NOM, og kan kontaktes på secgen@no.elsa.org ved spørsmål.

NOM Uppsala 2018 26.-28. oktober 2018 (avholdt)

Den norske delegasjonen på NOM København 2016. Foto: Petra Alexandra Fokdal/ELSA Danmark

 

 

IPM, SAM, KAM

Områdemøtene for de ulike arbeidsområdene i ELSA samles en eller to ganger i året, der i underkant av 100 jusstudenter møtes og diskuterer utviklingen i arbeidsområdet deres i ELSA. På dagene er det workshops i området sitt, og på kvelden er det sosial program. International Presidents’ Meeting (IPM) går i august-september på høstsemesteret, og februar-mars på vårsemesteret. Key Area Meeting (KAM) for AA, S&C og STEP går i august-september hvert år. Supporting Area Meeting (SAM) for generalsekretærer, markedsføringsansvarlige og økonomiansvarlige går i august-september hvert år. Møtene går fra torsdag til søndag, med workshops i områdene på dagen, og sosialt program på kvelden. Spørsmål om IPM, KAM og SAM kan rettes til Secretary General i ELSA Norge til secgen[a]elsa.no.

IPM Kutaisi 22.-26. august 2018(avholdt)

SAM Thessaloniki 2018 29. august-2. september 2018 (avholdt)

KAM Lviv 05.-09. september 2018 (avholdt)

IPM Tallinn 14.-17. februar 2019

KAM Bratislava 2017

SAM Thessaloniki 2018

 

Andre møter

Generalforsamlinger i lokalgruppene: ELSA Oslo, ELSA Bergen og ELSA Tromsø arrangerer to ganger i året generalforsamlinger for lokalgruppene mot slutten av hvert semester. Ta kontakt med lokale generalsekretærer for mer informasjon.

 

Kontakt: