Møter i ELSA

ELSA arrangerer hvert år mange ulike internasjonale og nasjonale møter over hele Europa. Dette er helt klart den beste plattformer jusstudenter har for å møter andre jusstudenter fra hele Europa og bedrifter og andre aktører som arbeider i hele verden. Her kommer en oversikt over noen av møtene. Secretary General i ELSA Norge administrerer Norges deltagelse på internasjonale møter, og kan alltid kontaktes på secgen@no.elsa.org ved spørsmål.

Landsmøtet i ELSA Norge (National Council Meeting, NCM)

Landsmøtet er ELSA Norges øverste organ, og arrangeres to ganger i året. På høstsemesteret arrangeres det som regel mellom siste halvdel av september og første halvdel av oktober. På vårsemesteret arrangeres det mellom siste halvdel av februar og mars. På landsmøtet er det som regel rundt 70 deltakere fra Oslo, Bergen og Tromsø, i tillegg til internasjonale gjester. Deltakelse på landsmøtet skjer gjennom lokalgruppen din, så ta kontakt med din lokale generalsekretær ved spørsmål.

NCM Høst Bergen 2022

International Council Meeting (ICM)

ICM er ELSA International sitt øverste organ, og samles to ganger i året. På høstsemesteret skjer dette i oktober-november, og på vårsemesteret i mars-april. ICM har mellom 400 og 600 deltakere og varer i en uke fra søndag til lørdag. På dagene er det workshops i områdene eller stormøter, og på kveldene er det sosial program. Her samles klart flest jusstudenter fra 44 land i Europa, i tillegg til alle samarbeidspartnerne til ELSA. Secretary General i ELSA Norge administrerer ELSA Norges deltakelse på ICM, og kan kontaktes på secgen@no.elsa.org ved spørsmål.

82.th ICM Dubrovick 02-06.10.22

Nordic Officers’ Meeting (NOM)

NOM er et møte for aktive ELSA-medlemmer i de nordiske ELSA-landene, og samler i overkant av 100 jusstudenter fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og internasjonale gjester i november hvert år. Møtet går over en helg fra fredag til søndag. På dagene er det workshops i områdene, og om kvelden er det sosialt program. Secretary General i ELSA Norge administrerer ELSA Norges deltakelse på NOM, og kan kontaktes på secgen@no.elsa.org ved spørsmål.
NOM 2022 Aarhus

International Training Meeting (ITM) og International Strategy Meeting (ISM)  

ITM er et møte der aktive ELSA-medlemmer læres opp i vervet sitt. Formålet med møtet er å at ELSA-medlemmene skal få grunnleggende kunnskap og opplæring i såkalt ELSA-kunnskap, altså hvordan man utøver vervet sitt og hvordan organisasjonen fungerer. Møtet avholdes innen de to første månedene av styreperioden, altså i august-september. Hvert land har åtte garanterte plasser og møtet holdes digitalt fra torsdag til søndag.

ISM er et møte for å diskutere strategi og fremtidige prosjekter i ELSA. Formålet med ISM er å legge de langsiktige planene for organisasjonen samt komme med forslag til beslutninger som skal tas på ICM. Møtet avholdes i starten av vårsemesteret, vanligvis rundt februar. Hvert land har som utgangspunkt 3 garanterte plasser. Møtet avholdes i fysisk fra onsdag til søndag.

Andre møter

Generalforsamlinger i lokalgruppene: ELSA Oslo, ELSA Bergen og ELSA Tromsø arrangerer to ganger i året generalforsamlinger for lokalgruppene mot slutten av hvert semester. Ta kontakt med lokale generalsekretærer for mer informasjon.

Kontakt: