ELSA har observatørstatus hos en rekke internasjonale organer. Som ELSA-medlem har du mulighet til å bli med i en delegasjon og representere ELSA på internasjonale konferanser.

ELSA sender delegasjoner til:

 • FN-organer
  • UN ECOSOC – FNs økonomiske og sosiale råd
  • UNCITRAL – FN-kommisjonen for internasjonal handelsrett
  • UNESCO –FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon
  • UNODC – FNs kontor for narkotika og kriminalitet
  • Menneskerettighetsorganer
   • Human Rights Council
   • Human Rights Committee (CCPR)
   • Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)
   • Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)
   • Committee on the Rights of the Child
 • Europarådet
 • OECD – Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
 • WIPO – Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen
 • INTA – Den internasjonale varemerkeorganisasjonen
 • CICC – Koalisjonen for den internasjonale straffedomstolen

Disse organisasjonene befinner seg blant annet i Genève, New York, Strasbourg, Wien og Paris.

 

Hvorfor reise som delegat?
Det er en unik mulighet til å få innsyn i diskusjoner og beslutningsprosesser i viktige internasjonale organer. Videre er det en god akademisk erfaring og krydder til CV’en. Attpåtil får du mulighet til å knytte nye kontakter, og få venner fra hele Europa.


Hvem kan søke?
ELSA- og ELS-medlemmer kan søke om å være en del av en ELSA-delegasjon.

Studerer du jus i Bergen eller Tromsø er du automatisk ELSA-medlem, mens studenter fra Oslo kan melde seg inn gratis her. Hvis du nylig har fullført studiene, eller går treårig juridisk utdannelse, kan du søke om personlig medlemskap i ELSA Norge her.

Det er det internasjonale styret som velger hvem som får lov til å representere ELSA. Det er en fordel om du har vært aktiv i ELSA, men dette er ikke avgjørende. I tillegg bør du har en viss interesse og kunnskap om organisasjonen og temaet for konferansen.


Hvordan søker du?
Utlysningen av delegasjonene skjer her.

Det vil også bli formidlet via på www.elsa.no, ELSA Norway sin facebookside og lokalgruppenes sider.

De elektronisk søknadsskjemaene finner du ved utlysningen. Merk at det ofte er relativt korte søknadsfrister, og kort tid fra utnevning til konferansen finner sted.


Hva skjer dersom du blir valgt?
Du vil reise som del av en delegasjon, med en head of delegation som er hovedansvarlig. Før du reiser vil du få informasjon fra ELSA International om dine plikter. Ditt ansvar som delegat er å representere ELSA, ikke deg selv. Du må være godt faglig forberedt og stille på alle sessions du er utvalgt til. I tillegg plikter du å skrive en avsluttende rapport i etterkant, sammen med resten av delegasjonen din (finn tidligere eksempler på elsa.org).


Praktisk informasjon:
ELSA Norge har ikke noen støtteordninger for delegatene. Deltakere må selv dekke alle kostnader. ELSA Internasjonal kan gi en bekreftelse på at du har blitt valgt som delegat dersom du ønsker å søke sponsormidler. Det er også mulig å søke støtte fra din lokalgruppe. ELSA Tromsø har for eksempel et eget Go International-fond du kan søke fra, les mer her.

Dersom du ønsker hjelp til søknaden eller har andre spørsmål kan du ta kontakt med VP S&C på ditt fakultet, eller VP S&C i ELSA Norge på vpsc[a]elsa.no. Du kan lese reisebrev fra tidligere delegater her.