ELSA Norway WELS

First ever Norwegian Winter ELSA Law School!

The 05.-12. February, the very first Norwegian WELS was organized…

Utlysning til Landsstyret i ELSA Norway

Vil du være med på å utvikle ELSA Norway, delta på nasjonale…

ESA Vacancy Announcements – Junior Professionals

Deadline for applications: 5 March midnight CETStart…

Utlysning til ledige verv i Landsstyret ELSA Norway 2023/2024

Vil du være med på å utvikle ELSA Norway, delta på…

Søk ELSA Traineeships nå!

Søknadsfristen er ved midnatt 3. mai. ELSA Traineeships…

Junior Professionals – EFTA Secretariat, EEA and Norway Grants

Junior Professionals Positions the links to the vacancy…

ESA Vacancy Announcements – Junior Professionals Communications

Deadline for applications: 5 March midnight CET  Start…