ELSA Moot Court CompetitionSom ELSA-medlem har du muligheten til å delta på et av årets mest prestisjetunge arrangementer for jusstudenter innen internasjonal handel.

ELSAs prosedyrekonurranse (EMC2 – ELSA Moot Court Competition) er en simulert høring i Verdens Handelsorganisasjons (WTO) tvisteløsningssystem. Den arrangeres årlig av The European Law Students’ Association og er åpen for lag fra hele verden.

Verdens Handelsorganisasjon, som ble etablert i 1995, er basert på den gamle GATT-avtalen og danner et system for effektiv regulering av internasjonal handel. På tross av motsetningene ser det ut til at det nåværende systemet vil fremme internasjonal handel for mange år fremover.

Målet med konkurransen er tredelt. For det første er det å oppmuntre til videre utvikling av temaet WTO i akademiske institusjoners læreplaner. For det andre, å bidra til den pågående diskusjonen når det gjelder globalisering i sammenheng med WTO-avtaler. For det tredje, å bistå land med å utvikle deres tekniske juridiske kapasitet ved å forberede den neste generasjonen av handelsadvokater og forhandlere.

Konkurrerende lag representerer både saksøker og saksøkte i saken gjennom muntlige prosedyrer foran et panel. EMC2s panel består av experter på WTO-rett. Konkurransen gir studenter muligheten til å bruke det de har lært i teorien i praksis, og dermed utbedre deres juridiske utdannelse.

Det akademiske styret for EMC2 ble etablert for den 11. utgaven for å opprettholde den høye akademiske kvaliteten.

For mer informasjon, sjekk emc2.elsa.org.
Ønsker du å representere ditt universitet i denne konkurransen? Ta kontakt på academicactivities@no.elsa.org.