Hele turen var utrolig motiverende, inspirerende og en kilde til informasjon om hvilke muligheter man har internasjonalt.  Jeg er stolt og takknemlig for å kunne representere ELSA. ELSA Delegations er en unik mulighet for jusstudenter å oppleve internasjonal rett i praksis. Enhver jusstudent oppfordres til å prøve seg som delegat for ELSA, mulighetene er mange og terskelen er lav.

Det var en unik opplevelse å oppleve internasjonale beslutningsprosesser i praksis. Uansett hva man ender opp med å gjøre etter studiet, vil man mest sannsynlig få bruk for å skrive juss på engelsk og kommunisere med aktører på et annerledes språk. Å reise som delegat vil tvinge deg til nettopp dette. Uavhengig av om du er interessert i internasjonal juss, er dette en god mulighet jeg anbefaler å ta tak i. 

Erfaringen som delegat på vegne av ELSA har gitt meg muligheten til å møte en rekke mennesker og gitt uendelige inntrykk. Jeg har møtt fantastiske mennesker fra ELSA fra ulike land og vi har kost oss masse sammen, funnet likheter og ulikheter ved oss selv, bakgrunnen vår og studiene våre. Å være delegat for ELSA har vært noe av det morsomste og mest lærerike jeg har opplevd, og jeg oppfordrer alle til å søke.

For meg var dette en utrolig spennende opplevelse hvor jeg ikke bare lærte mye om hvordan internasjonal regeldanning skjer i praksis og om digitalisering av omsetningsgjeldsbrev, men også fikk møte en rekke interessante diplomater, akademikere og praktiserende advokater fra alle verdens hjørner. Ikke minst fikk jeg erfare hvordan en verden som før virket så fjern plutselig lå der like for mine føtter.