Seminars & Conferences (S&C) er en undergruppe av ELSA som har ansvar for en rekke ulike aktiviteter. På S&C-arrangementer skal studenter få ny kunnskap, oppleve nye kulturer og miljøer og bli bedre rustet for et fremtidig liv som jurist. Gruppen er strukturert forskjellig på de tre juridiske fakultetene i Norge.

Vi arrangerer både faglig relevante manuduksjoner og foredrag om samfunnsaktuelle temaer utenfor pensum. Det har også vært arrangert debatter, seminarer og bedriftsbesøk hos advokatfirmaer og offentlige institusjoner.

Mange av aktivitetene innen S&C er relatert til ELSAs internasjonale fokusprogram (IFP), som er felles for ELSA-gruppene over hele Europa. I perioden 2016-2019 er det temaet miljørett som er i fokus. I 2017 publiserte vi en rekke artikler om temaet som du kan lese her.

En veldig populær og viktig oppgave S&C har er å arrangere studieturer. Hvert år får studentene mulighet til å reise på spennende og lærerike studieturer til nære og fjerne reisemål. I løpet av de siste årene har lokalgruppene blant annet besøkt Brasil, Cuba, Kina, India, New York, London, Amsterdam, Haag, Krakow, Barcelona og Genève. Hvert år arrangerer ELSA Norge i tillegg en felles studietur til Brussel og Luxemburg for studenter fra både Bergen, Oslo og Tromsø. Temaet for turen er EU- og EØS-rett, og turen er både faglig solid og sosialt givende. Les mer om Brussel og Luxembourg-turen her, eller kontakt din lokalgruppe for å høre hvilke turer de planlegger.

I tillegg har man mulighet til å reise på såkalte Study Visits, der man besøker, eller får besøk av, en annen ELSA-gruppe i Europa. Det er en unik mulighet til å kombinere akademisk læring med økt kulturell kunnskap og gjensidig forståelse, og til å bli kjent med engasjerte studenter fra alle hjørner av Europa. Kontakt din lokalgruppe for mer informasjon om hvilke besøk de arrangerer.

På internasjonalt nivå er det største S&C-prosjektet ELSA Law Schools. Dette er juridiske skoler som arrangeres av lokale ELSA-grupper over hele Europa. Les mer om ELSA Law Schools her.

Det andre internasjonale prosjektet er ELSA Delegations. Gjennom dette kan du reise som delegat og representere ELSA i internasjonale organer, som FN, OECD og Europarådet. Les mer om delegations her.