ELSAs Legal Research Groups

ELSA er verdens største uavhengige organisasjon for jusstudenter, og på det internasjonale plan er Europarådet en god samarbeidspartner. Sammen med ELSA publiserer de årlig en artikkel som er basert på informasjon innhentet fra skrivegrupper i ELSAs medlemsland – såkalte Legal Research Groups.

Artiklene er faglige og tar for seg spesifikke, juridiske emner. I 2017 var dette migrasjonsrett, og tidligere har det bla. blitt forsket på barnerett, arbeidsrett og ytringsfrihet. Resultatet av skrivegruppene samles som et tidsskrift, og disse utgjør faglig anerkjente oppslagsverk. Artiklene har blant annet blitt sitert i norske masteroppgaver!

 

Konsept 

Prosjektet går ut på at Europarådet utarbeider en oversikt over forskjellige problemstillinger de vil ha undersøkt i forbindelse med det aktuelle temaet. Denne sendes så til skrivegruppene, og jusstudenter over hele Europa undersøker så hvordan rettstilstanden er i sine respektive land. Gjennom hele prosjektet sikres en faglig dybde ved at fagpersoner ser over resultatene, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

 

Legal Research Groups i Norge

ELSA International utnevner én nasjonal koordinator for hvert deltagende medlemsland, som har hovedansvaret for å samkjøre den nasjonale gruppen. Dette innebærer at vedkommende i Norge godkjenner søknader fra norske jusstudenter som vil delta, og denne personen vil også utgjøre bindeleddet mellom gruppen og ELSA internasjonalt.

Videre vil gruppen gjerne bestå av rundt ti studenter, og oppgavene fordeles fritt mellom dem. Gruppen bør også utnevne en eller to som har hovedansvar for å se over det språklige, ettersom artiklene skal skrives på engelsk. Utover dette kan det være en fordel å få til et samarbeid med en fagperson som ønsker å bidra som veileder til gruppen.

Å delta i en Legal Research Group er spennende, morsomt, og ikke minst faglig utfordrende. I tillegg til at man kan forbedre ferdigheter i selvstendig forskning, juridisk engelsk og samarbeid, publiseres resultatet av ELSA og Europarådet, og vil være lett tilgjengelig i fremtiden.

Nytt tema og nye muligheter for å delta publiseres til våren igjen, så følg med på https://legalresearch.elsa.org/library/ og ELSA Norway på Facebook for oppdateringer!