Hvordan søke

PÅ DENNE SIDEN FINNER DU:

 1. Informasjon om ELSA Traineeships
 2. Ofte stilte spørsmål / FAQ
 3. Informasjon om søknadsprosessen

1. INFORMASJON OM ELSA Traineeships 

Den 11. april 2023 slippes traineeships her. Det vil slippes både traineeships som vil finne sted i utlandet, samt digitale traineeship.

2. OFTE STILTE SPPØRSMÅL/ FAQ

Alle ELSA-medlemmer kan søke på ELSA Traineeships. Er du student ved juridisk fakultet i Bergen eller Tromsø, er du allerede automatisk  ELSA-medlem. I Oslo må du ta kontakt med ELSA-gruppen for å melde deg inn.

Nå kan også jusstudenter fra institusjoner som tilbyr en treårig utdannelse i juss søke på ELSA Traineeships. Disse må først melde seg inn i ELSA Norge ved å sende mail til secgen@no.elsa.org. Mer informasjon finner du her. Et slikt medlemskap koster 200 kroner.

ELSA Traineeships er også tilgjengelig for unge jurister. Dette gjelder til og med 18 måneder etter at du har fullført din mastergrad i Bergen, Tromsø eller Oslo. Disse må på samme måte søke om medlemskap i ELSA Norge.

Traineestillinger finnes hos steder hvor arbeidsgiverne er blant annet advokatfirmaer, universiteter, domstoler, banker og offentlige institusjoner. Flesteparten av våre traineeships finner sted i Europa, men vi har også hatt traineestillinger i USA, Sør-Amerika og Asia.

Traineeshippene varer i mellom 2 uker og 2 år. De aller fleste traineeshippene har varighet på 1-2 måneder. Flere finner også sted i sommerferien og kan derfor fint kombineres ved siden av studier.

Noe av det som gjør ELSA Traineeships unikt er måten du som trainee blir ivaretatt. Den lokale ELSA-gruppen hjelper til det praktiske med ditt opphold, som bosted, skattekort osv. I tillegg sørger de for at du får et sosialt liv utenfor arbeidsplassen.

ELSA gruppen i mottakerlandet hjelper deg med praktiske forhold ved oppholdet, og dette inkluderer bolig. Vær oppmerksom på at de ikke nødvendigvis skaffer en bolig for deg, men at de vil være behjelpelige i prosessen.

Noen ganger stiller ELSA Traineeships-arbeidsgiveren med et sted å bo. Dette vil være oppgitt når du søker det gjeldende traineeshippet.

De fleste ELSA Traineeships-arbeidsgivere utbetaler en mindre sum for oppholdet. Dersom stillingen er ulønnet, kan du få betaling i form av f.eks. kost og/eller losji. Det er imidlertid viktig å huske at det virkelige utbyttet er erfaringen, språkforbedringen og kontaktene du knytter under oppholdet.

Flybilletten må du som oftest selv dekke, samme gjelder de daglige utgifter under oppholdet. I noen tilfeller er kost og losji dekket. Hvis man trenger visum til å reise til landet traineestillingen finner sted, må du dekke disse selv. Alt dette varierer, så vi anbefaler å sjekke informasjon om de konkrete traineestillinger du er interessert i.

Traineestilllingene utlyses to ganger per studieår. Datoer for utlysning varierer hvert år. Traineeships lanserer normalt i april/ mai og november/desember.

Neste runde traineeships vil lanseres den 11. april 2023. Søk om ELSA Traineeships: https://traineeships.elsa.org/

Søknadsfristen er 3 uker etter at traineestillingene er utlyst. Nedtelling vil du finne på https://traineeships.elsa.org/home.html etter at traineeshippene er sluppet.

I denne omgang vil fristen være 03. mai 2023. 

Omtrent 3 uker etter søknadsfristen har gått ut vil du få e-post fra ELSA International om du har fått traineeshippet du har søkt på. Du vil få svar både dersom du har fått og ikke fått traineeshippet, og om du eventuelt er ventelistet. I løpet av kort tid skal du også få e-post fra PD-gruppen i det gjeldende land du har fått traineeship i, der de vil gratulere deg med traineeshippet og hjelpe deg med alle praktiske spørsmål du måtte ha. Dersom e-post fra det gjeldende landet ikke kommer i løpet av kort tid, ta kontakt på professionaldevelopment@no.elsa.org, og du vil få hjelp til å få kontakt med ELSA gruppen i landet du skal reise til.

Viktig: Vær tilgjenglig på e-post i perioden etter du har søkt!

Du kan søke på inntil tre ELSA Traineeships i samme runde. Det skrives ett motivasjonsbrev til hver av stillingene. Det anbefales at hvert motivasjonsbrev tilpasses hver arbeidsgiver.

3. SØKNADSPROSESSEN

Hvert enkelt traineeship har egne datoer og krav til språkferdigheter, fagkunnskaper og hvor langt du har kommet i studiet. Dette er objektive kriterier som du må oppfylle for å komme videre i utvelgelsesprosessen. Etter dette blir du vurdert på bakgrunn av din CV og ditt motivasjonsbrev. Karakterer er ikke relevant.

Når du leter etter et traineeship må du derfor se etter et hvor du oppfyller kriteriene i tillegg til at datoene passer.

3.1 Kvalifikasjonskravene:

Du må inneha disse kvalifikasjonene innen traineeshipet starter. Det vil si at dersom du ikke fyller kravene nå, men vil gjøre det innen traineeship-start, kan du krysse av på at du fyller disse.

Klikk på «+»-tegnet for å lese mer om hver enkelt av kvalifikasjonskravene.

Her skilles det mellom tre nivåer:

 • Undergraduate: dette stiller ingen krav til hvor langt du har kommet i studiet.
 • Graduate Bachelor: dette krever at du har fullført en bachelor-grad eller tilsvarende. 3 år på jusstudiet i Norge kvalifiserer for dette nivået.
 • Graduate Master: fullført mastergrad.
 • Postgraduate PhD: dette krever at du har påbegynt en doktorgrad.

Her skilles det mellom tre nivåer:

 • Fluent: du snakker språket flytende og kan skrive klare og detaljerte tekster. Du kan forstå komplekse tekster om både konkrete og abstrakte temaer.
 • Good: du forstår hovedpoengene om vanlige temaer og kan delta i dagligdagse samtaler.
 • Basic: du har en overordnet forståelse for språket og kan kommunisere om enkle og rutinemessige oppgaver.

Her skilles det mellom to nivåer:

 • General: du har en generell oversikt over rettsområdet og er kjent med temaet. Du har for eksempel fullført et introduksjonskurs. Det er også mulig å lese seg opp til dette nivået.
 • Advanced: du har en dypere kunnskap om rettsområdet ved at du har studert det over en lengre periode. Du har i tillegg deltatt på seminarer, skrevet oppgaver om emnet, jobbet med det som trainee, deltatt i prosedyrekonkurranse eller lignende. Søknaden er ikke troverdig dersom man krysser av på svært mange advanced-fag.

3.2. CV og motivasjonsbrev

Ettersom utvelgelsesprosessen ikke er basert på karakterer er det svært viktig å legge ned en innsats i å utforme CV og motivasjonsbrev. Dette er arbeidsgiverens eneste mulighet til å vurdere deg som kandidat. Både CV og motivasjonsbrev må fylles inn i angitt felt i søknadsskjemaet.

Dersom du ønsker inspirasjon til motivasjonsbrevet kan du få tilsendt et eksempel på mail ved å kontakte din lokale PD-ansvarlige eller PD-ansvarlig i ELSA Norge på professionaldevelopment@no.elsa.org.

Husk; dersom man takker ja til tilbudet er man bundet!  Ikke takk ja dersom du er usikker på om tidsperioden passer for deg.

Etter at du har sendt inn søknaden skal den godkjennes av oss. Den vil først måtte godkjennes av din lokale VP PD, deretter av den nasjonale VP PD, og avslutningsvis av ELSA International. Du må derfor være forberedt på at din lokale PD-ansvarlig spør deg om, og eventuelt ber om bekreftelse på, de kvalifikasjonene du oppgir i søknaden.  Det er også viktig at du er tilgjengelig på epost etter du har sendt din søknad.

Administrative law: Forvaltningsrett

Banking law: Bankrett, transaksjonsrett, finansavtaler, pengekravsret

Civil law: Privatrett. En samlebetegnelse på alle privatrettslige fag, som en motsetning til offentligrettslige fag.

Civil procedure: Sivilprosess

Corporate law: Selskapsrett

Commercial law: Forretningsjuss

Comparative law: Komparativ rett

Competition law: Konkurranserett

Constitutional law: Statsrett

Consumer protection law: Forbrukerrett

Contract law: Kontraktsrett/avtalerett

Criminal law: Strafferett

Environmental law: Miljørett

European competition law: EU-konkurranserett

European constitutional law:  EU-rett

European economic law: EU-forretningsjuss og kontraktsrett

Family and Inheritance law: Familie- og arverett

Human rights: Menneskerettigheter

Industrial and intellectual property law: Immaterial rett

Information technology law: IT-rett

Insolvency law: Materiell og prosessuell gjeldsforfølgning

Insurance law: Forsikringsrett

International arbitration: Internasjonal voldgift/kontraktsrett

International Private law: Internasjonal privatrett

International Taxation: Internasjonal skatterett

Labour law: Arbeidsrett

Legal history: Rettshistorie

Legal Theory: Rettskildelære/ juridisk metode

Maritime and transport law: Sjø- og transportrett, shipping, petroleumsrett

Mergers and Acquisitions: Sammenslutningsrett: fusjon, fisjon, selskapsrett

Public international law: Folkerett

Property law: Eiendomsrett, tingsrett

Securities (shares, stocks, bonds): Verdipapirer, kausjon, panterett, dynamisk tingsrett, pengekrav

Social security law: Trygderett

Tax law: Skatterett

Technology law: Opphavsrett, panterett

Tort law: Skadeserstatningsrett