Alle ELSA-medlemmer kan søke på STEP. Er du student ved juridisk fakultet i Bergen eller Tromsø, er du allerede ELSA-medlem. I Oslo må du ta kontakt med ELSA-gruppen for å melde deg inn.

Nå kan også jusstudenter fra institusjoner som tilbyr en treårig utdannelse i juss søke på STEP. Disse må først melde seg inn i ELSA Norge ved å fylle ut skjemaet under «kontakt oss», her på nettsiden. Et slikt medlemskap koster 200 kroner.

STEP er også tilgjengelig for unge jurister. Dette gjelder til og med 18 måneder etter at du har fullført din mastergrad i Bergen, Tromsø eller Oslo. Disse må på samme måte søke om medlemskap i ELSA Norge.

To ganger i året blir trainee-stillingene publisert på step.elsa.org. Trainee-stillinger finnes hos steder hvor arbeidsgiverne er blant annet advokatfirmaer, universiteter, domstoler, banker og offentlige institusjoner. Varigheten på trainee-stillingene er alt fra to uker til to år.

Noe av det som gjør STEP unikt er måten du som trainee blir ivaretatt. Den lokale ELSA-gruppen ordner det praktiske med ditt opphold, som bosted, skattekort osv. I tillegg sørger de for at du får et sosialt liv utenfor arbeidsplassen.

 

Hvordan finne et traineeship som passer for deg?

Hvert enkelt traineeship har egne datoer og krav til språkferdigheter, fagkunnskaper og hvor langt du har kommet i studiet. Dette er objektive kriterier som du må oppfylle for å komme videre i utvelgelsesprosessen. Etter dette blir du vurdert på bakgrunn av din CV og ditt motivasjonsbrev. Karakterer er ikke relevant.

Når du leter etter et traineeship må du derfor se etter et hvor du oppfyller kriteriene i tillegg til at datoene passer.

 

Kvalifikasjonskravene:

Du må inneha disse kvalifikasjonene innen traineeshipet starter. Det vil si at dersom du ikke fyller kravene nå, men vil gjøre det innen traineeship-start, kan du krysse av på at du fyller disse.

«Study level»

Her skilles det mellom tre nivåer:

  • Undergraduate: dette stiller ingen krav til hvor langt du har kommet i studiet.
  • Graduate Bachelor: dette krever at du har fullført en bachelor-grad eller tilsvarende. 3 år på jusstudiet i Norge kvalifiserer for dette nivået.
  • Graduate Master: fullført mastergrad.
  • Postgraduate PhD: dette krever at du har påbegynt en doktorgrad.

«Language skills»

Her skilles det mellom tre nivåer:

  • Fluent: du snakker språket flytende og kan skrive klare og detaljerte tekster. Du kan forstå komplekse tekster om både konkrete og abstrakte temaer.
  • Good: du forstår hovedpoengene om vanlige temaer og kan delta i dagligdagse samtaler.
  • Basic: du har en overordnet forståelse for språket og kan kommunisere om enkle og rutinemessige oppgaver.

«Legal studies»

Her skilles det mellom to nivåer:

  • General: du har en generell oversikt over rettsområdet og er kjent med temaet. Du har for eksempel fullført et introduksjonskurs. Det er også mulig å lese seg opp til dette nivået.
  • Advanced: du har en dypere kunnskap om rettsområdet ved at du har studert det over en lengre periode. Du har i tillegg deltatt på seminarer, skrevet oppgaver om emnet, jobbet med det som trainee, deltatt i prosedyrekonkurranse eller lignende. Søknaden er ikke troverdig dersom man krysser av på svært mange advanced-fag.

CV og motivasjonsbrev

Ettersom utvelgelsesprosessen ikke er basert på karakterer er det svært viktig å legge ned en innsats i å utforme CV og motivasjonsbrev. Dette er arbeidsgiverens eneste mulighet til å vurdere deg som kandidat. Både CV og motivasjonsbrev må fylles inn i angitt felt i søknadsskjemaet.

Dersom du ønsker inspirasjon til motivasjonsbrevet kan du få tilsendt et eksempel på mail ved å kontakte din lokale STEP-ansvarlige eller STEP-ansvarlig i ELSA Norge på vpstep@elsa.no.

Husk at søknaden er bindende! Ikke søk dersom du er usikker på om tidsperioden passer for deg.

Etter at du har sendt inn søknaden skal den godkjennes av oss. Du må derfor være forberedt på at din lokale STEP-ansvarlig spør deg om, og eventuelt ber om bekreftelse på, de kvalifikasjonene du oppgir i søknaden.  Det er også viktig at du er tilgjengelig på epost.

 

Oversettelse av fagkravene: 

Administrative law: Forvaltningsrett

Banking law: Bankrett, transaksjonsrett, finansavtaler, pengekravsret

Civil law: Privatrett. En samlebetegnelse på alle privatrettslige fag, som en motsetning til offentligrettslige fag.

Civil procedure: Sivilprosess

Corporate law: Selskapsrett

Commercial law: Forretningsjuss

Comparative law: Komparativ rett

Competition law: Konkurranserett

Constitutional law: Statsrett

Consumer protection law: Forbrukerrett

Contract law: Kontraktsrett/avtalerett

Criminal law: Strafferett

Environmental law: Miljørett

European competition law: EU-konkurranserett

European constitutional law:  EU-rett

European economic law: EU-forretningsjuss og kontraktsrett

Family and Inheritance law: Familie- og arverett

Human rights: Menneskerettigheter

Industrial and intellectual property law: Immaterial rett

Information technology law: IT-rett

Insolvency law: Materiell og prosessuell gjeldsforfølgning

Insurance law: Forsikringsrett

International arbitration: Internasjonal voldgift/kontraktsrett

International Private law: Internasjonal privatrett

International Taxation: Internasjonal skatterett

Labour law: Arbeidsrett

Legal history: Rettshistorie

Legal Theory: Rettskildelære/ juridisk metode

Maritime and transport law: Sjø- og transportrett, shipping, petroleumsrett

Mergers and Acquisitions: Sammenslutningsrett: fusjon, fisjon, selskapsrett

 Public international law: Folkerett

 Property law: Eiendomsrett, tingsrett

Securities (shares, stocks, bonds): Verdipapirer, kausjon, panterett, dynamisk tingsrett, pengekrav

Social security law: Trygderett

Tax law: Skatterett

Technology law: Opphavsrett, panterett

Tort law: Skadeserstatningsrett