Styret i ELSA Norge

Landsstyret er et bindeledd mellom ELSA Oslo, ELSA Bergen og ELSA Tromsø. Landsstyret velges av landsmøtet hvor alle tre lokalgruppene er representert. Det velges syv styremedlemmer til ordinære verv for en styreperiode på ett år.

Landsstyre oppnevner selv Directors som bistår landsstyret gjennom hele styreperioden. Disse kan få et spesielt ansvarsområde eller arbeide i samarbeid med landsstyret for å utføre oppgavene som landsstyret har i løpet av styreperioden.

Oppgavene til landsstyret er blant annet å bidra til utvikling i organisasjonen gjennom å være en ressurs for lokalgruppene, koordinere aktiviteter innad i ELSA Norge og være et bindeledd mellom det internasjonale nettverket og lokalgruppene. Det er også landsstyrets oppgave å representere ELSA Norge utad og holde kontakten med ELSA Norges eksterne relasjoner og samarbeidspartnere.

Karl Rødde Opseth

Karl Rødde Opseth

President
Mie Tveit

Mie Tveit

Secretary General
Mari-Marte Olsen Andal

Mari-Marte Olsen Andal

Treasurer
Julia Johnsen Halsebø

Julia Johnsen Halsebø

Vice President in charge of Marketing
Vice President in charge of Seminars and Conferences
Jørn Ruiz Foss

Jørn Ruiz Foss

Vice President in charge of Academic Activities
Hedin Ragnfred Indregård

Hedin Ragnfred Indregård

Vice President in charge of Professional Development
Hermann Sjåvåg

Hermann Sjåvåg

Vice President in charge of Human Rights