Landsstyret er et bindeledd mellom ELSA Oslo, ELSA Bergen og ELSA Tromsø. Landsstyret velges av landsmøtet hvor alle tre lokalgruppene er representert. Det velges syv styremedlemmer til ordinære verv for en styreperiode på ett år.

Landsstyre oppnevner selv Directors som bistår landsstyret gjennom hele styreperioden. Disse kan få et spesielt ansvarsområde eller arbeide i samarbeid med landsstyret for å utføre oppgavene som landsstyret har i løpet av styreperioden.

Oppgavene til landsstyret er blant annet å bidra til utvikling i organisasjonen gjennom å være en ressurs for lokalgruppene, koordinere aktiviteter innad i ELSA Norge og være et bindeledd mellom det internasjonale nettverket og lokalgruppene. Det er også landsstyrets oppgave å representere ELSA Norge utad og holde kontakten med ELSA Norges eksterne relasjoner og samarbeidspartnere.

Stian Reitan

Stian Reitan

President
Sarah Geisler

Sarah Geisler

Secretary General
Gabrielle Brøyn

Gabrielle Brøyn

Treasurer
Ingvild Olsen Gaarden

Ingvild Olsen Gaarden

Vice President for Marketing
Kristine-Lovise F. Simonsen

Kristine-Lovise F. Simonsen

Vice President for Seminars & Conferences
Tiril Adelsten Rydningen

Tiril Adelsten Rydningen

Vice President for STEP