Landsstyret er et bindeledd mellom ELSA Oslo, ELSA Bergen og ELSA Tromsø. Landsstyret velges av landsmøtet hvor alle tre lokalgruppene er representert. Det velges syv styremedlemmer til ordinære verv for en styreperiode på ett år.

Landsstyre oppnevner selv Directors som bistår landsstyret gjennom hele styreperioden. Disse kan få et spesielt ansvarsområde eller arbeide i samarbeid med landsstyret for å utføre oppgavene som landsstyret har i løpet av styreperioden.

Oppgavene til landsstyret er blant annet å bidra til utvikling i organisasjonen gjennom å være en ressurs for lokalgruppene, koordinere aktiviteter innad i ELSA Norge og være et bindeledd mellom det internasjonale nettverket og lokalgruppene. Det er også landsstyrets oppgave å representere ELSA Norge utad og holde kontakten med ELSA Norges eksterne relasjoner og samarbeidspartnere.

Eirik Myrnes Kadelburger

Eirik Myrnes Kadelburger

President
Andrine Nordahl Holte

Andrine Nordahl Holte

Secretary General
Katarina Torgersen

Katarina Torgersen

Treasurer
Sunniva Steffensen Olaussen

Sunniva Steffensen Olaussen

Vice President for Marketing
Marie Caroline Jentoft

Marie Caroline Jentoft

Vice President for Seminars & Conferences
Marie Sørlie

Marie Sørlie

Vice President for STEP
Adrian Ribsskog Bjørlykke

Adrian Ribsskog Bjørlykke

Vice President for Academic Activities