Landsstyret er et bindeledd mellom ELSA Oslo, ELSA Bergen og ELSA Tromsø. Landsstyret velges av landsmøtet hvor alle tre lokalgruppene er representert. Det velges syv styremedlemmer til ordinære verv for en styreperiode på ett år.

Landsstyre oppnevner selv Directors som bistår landsstyret gjennom hele styreperioden. Disse kan få et spesielt ansvarsområde eller arbeide i samarbeid med landsstyret for å utføre oppgavene som landsstyret har i løpet av styreperioden.

Oppgavene til landsstyret er blant annet å bidra til utvikling i organisasjonen gjennom å være en ressurs for lokalgruppene, koordinere aktiviteter innad i ELSA Norge og være et bindeledd mellom det internasjonale nettverket og lokalgruppene. Det er også landsstyrets oppgave å representere ELSA Norge utad og holde kontakten med ELSA Norges eksterne relasjoner og samarbeidspartnere.

Linn Johanne Shi Trøen

Linn Johanne Shi Trøen

President
Emilie Franssen

Emilie Franssen

Secretary Genral
Ying Wang

Ying Wang

Treasurer
Frida Kristin Øverli

Frida Kristin Øverli

Vice President for Marketing
Anna Haddal

Anna Haddal

Vice President for Seminars & Conferences
Jørn Ruiz Foss

Jørn Ruiz Foss

Vice President for Academic Activities
Markus Fjelstad Reve

Markus Fjelstad Reve

Vice President for Professional Development