Landsstyret er et bindeledd mellom ELSA Oslo, ELSA Bergen og ELSA Tromsø. Landsstyret velges av landsmøtet hvor alle tre lokalgruppene er representert. Det velges syv styremedlemmer til ordinære verv for en styreperiode på ett år.

Landsstyre oppnevner selv Directors som bistår landsstyret gjennom hele styreperioden. Disse kan få et spesielt ansvarsområde eller arbeide i samarbeid med landsstyret for å utføre oppgavene som landsstyret har i løpet av styreperioden.

Oppgavene til landsstyret er blant annet å bidra til utvikling i organisasjonen gjennom å være en ressurs for lokalgruppene, koordinere aktiviteter innad i ELSA Norge og være et bindeledd mellom det internasjonale nettverket og lokalgruppene. Det er også landsstyrets oppgave å representere ELSA Norge utad og holde kontakten med ELSA Norges eksterne relasjoner og samarbeidspartnere.

Lejla Zubaca

Lejla Zubaca

President
Marie Franssen

Marie Franssen

Secretary Genral
Martin Jensen

Martin Jensen

Treasurer
Sigrid Pettersen

Sigrid Pettersen

Vice President for Marketing
Victoria Bratli

Victoria Bratli

Vice President for Seminars & Conferences
Bardh Musiqi

Bardh Musiqi

Vice President for Academic Activities
Martha Wilberg

Martha Wilberg

Vice President for Professional Development