Ved Helene Frich Hanøy

Hvem har vel ikke vært nysgjerrig på å oppleve FN fra innsiden og se hvordan arbeidet der med internasjonal rett faktisk fungerer? Jeg fikk mulighet til å oppleve nettopp dette da jeg i mai 2013 dro til New York som ELSA Delegat til United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

ELSA samarbeider med en rekke ledende internasjonale organisasjoner og organer, og får dermed sende delegasjoner for å overvære møter og konferanser. Eksempel på samarbeidsorganisasjoner hvor ELSA får være representert er The European Court of Justice, UN ECOSOC, UNCITRAL, UNESCO, WIPO, Council of Europe og ulike menneskerettighetsorganer i FN. Bakgrunnen for disse samarbeidsavtalene er at ELSA har opparbeidet seg et godt navn og rykte i det internasjonale samfunn som alle ELSAs medlemmer kan nyte godt av som ELSA Delegat.

Vi var en delegasjon på tre personer som dro sammen til UNCITRALs arbeidsgruppe IV sin 47. sesjon 13. – 17. mai. Som ELSA Delegat var vårt mandat å representere ELSA International, spre kunnskap om vår organisasjon og sondere terrenget for potensielle nye samarbeidspartnere.

Temaet for konferansen var elektronisk handel, mer spesifikt, hvordan man kan fjerne hinder for å ta i bruk elektroniske omsetningsgjeldsbrev. Det sentrale virkemiddelet man diskuterte var en modell-lov eller konvensjon som vil bidra til at stater lar de regler som gjelder for omsetningsgjeldsbrev på papir også gjelde for elektroniske omsetningsgjeldsbrev. Eksempler på slike er konnossement og sjekker. Det var enighet om at prinsippet om teknologinøytralitet skulle gjelde slik at verken registerbaserte eller token baserte løsninger ble favoriserte og videre at den materielle rett vedrørende omsetningsgjeldsbrev i nasjonal lovgivning ikke skulle påvirkes. Dette er svært teknisk juss og det var utfordrende å skissere et utkast som tjente formålet under de nevnte forutsetninger. Arbeidsgruppen fikk imidlertid tatt sekretariatets utkast ett steg videre mot en fremtidig avklaring.

På bakgrunn av de ovennevnte utfordringene, samt det at UNCITRALs arbeid på dette området er i en startfase var delegasjonene relativt forsiktige i sine uttalelser og det virket som om få hadde en klar mening om hvordan det endelige utfall skulle bli. Andre delegater som var velbevandrede i UNCITRALs ulike arbeidsgrupper kunne fortelle at atmosfæren her slik sett skilte seg noe ut fra det normale hvor de ulike delegasjonene oftere ville ha sterke meninger om hvilke løsninger som var best. På toppen av det hele finner det sted en stadig utvikling på dette feltet og man må dermed komme opp med et regelverk som er fleksibelt nok til å takle også fremtidens nyvinninger.

For meg var dette en utrolig spennende opplevelse hvor jeg ikke bare lærte mye om hvordan internasjonal regeldanning skjer i praksis og om digitalisering av omsetningsgjeldsbrev, men også fikk møte en rekke interessante diplomater, akademikere og praktiserende advokater fra alle verdens hjørner. Ikke minst fikk jeg erfare hvordan en verden som før virket så fjern plutselig lå der like for mine føtter.

Har du lyst på en smakebit på internasjonalt diplomati i praksis? Vil du ha førstehånds kunnskap om siste utvikling innen den internasjonale regeldanning på ett gitt område? Vurderer du en internasjonal karriere? Om du svarer ja på ett av disse spørsmålene må du ikke nøle med å sende inn en søknad ved neste «Call for Delegations«. Du må være medlem av ELSA for å søke, og for øvrig må du også kjenne organisasjonen og ha interesse for temaet som skal diskuteres. Enten du er interessert i folkerett, menneskerettigheter, internasjonal kommersiell rett, immaterialrett eller EU-rett kan du finne en delegasjon som er relevant for nettopp deg.