Utlysning til ledige verv i Landsstyret ELSA Norway 2023/2024

Vil du være med på å utvikle ELSA Norway, delta på nasjonale og internasjonale møter og få deg venner over hele Europa? Søk for å bli med i ELSA Norway!

Bli en del av Landsstyret til ELSA Norway 2023/2024 da vel! 

Det er tre ledige stiller som utlyses for Landsstyret i styreperioden 2023/2024. Stillingene er Secretary General, Vice President in charge of Seminars & Conferences og det spennende nye vervet Vice President in charge of Marketing! Søknadsfristen er 16.07.23 kl. 23:59.

Hva er landsstyret?

Landsstyret er  ELSA Norway’s øverste utøvende organ mellom Landsmøtene. Landsstyrets oppgaver er å representere ELSA Norway internasjonalt, rådføre lokalgruppene i Bergen, Oslo og Tromsø, drive og styre den daglige driften av  ELSA Norway’s virksomhetsområder, fremme mål og effektivitet samt å utføre og implementere rådsbeslutninger foretatt av Landsmøtet. Styreperioden er 1. august til 31. juli.

Hvorfor stille til Landsstyret? 

Som en del av Landsstyret til  ELSA Norway får du en helt unik opplevelse. Man representerer  ELSA Norway på alle de internasjonale interne møtene til ELSA, og får ansvaret for å avholde workshops og plenaries på Landsmøtet til  ELSA Norway. Ikke minst får du venner for livet både internt i Norge og i hele Europa. Opplevelsene er mange og utrolige og du tilegner deg kunnskap og egenskaper som vil være fordelaktig senere i livet! 

ELSA Norway styre 22/23 på planleggingshelg

Hvordan blir du en del av Landsstyret? 

Dersom du ønsker å stille til de ulike vervene skriver du et motivasjonsbrev og sender det til secgen@no.elsa.org innen 16.07.23 kl. 23:59.

Vervene som er ledige i Landsstyret

Secretary General: 

 • Ansvarsområder: AdministrationCommunication and InformationELSA TrainingHuman Resources
 • Hovedansvar for Landsmøtet ( ELSA Norway’s høyeste organ): Generalsekretæren sender ut innkalling og setter sammen LM-pakken sammen med MKT. Landsstyret står sammen for det faglige opplegget, mens den arrangerende lokalgruppen står for det praktiske opplegget. Generalsekretæren koordinerer dette. 
 • “Head of Delegation” på internasjonale møter: Ansvar for å sende ut informasjon fra OC til Norges delegasjon og for å sende inn påmelding. Tilgjengelig for delegasjonen ved spørsmål/problemer. 
 • Administrativt arbeid: Registrering av styret i Brønnøysundregisteret, skrive referat fra styremøter, innsending av diverse dokumenter til International Board (IB) for å få stemmerett på ICM.
 • HR: Fokus på rekruttering, alumni og konflikthåndtering. 
 • ELSA Norway Alumni Network: Sammen med Director for Alumni ansvarlig for det nyoppstartede nettverket som skal koble sammen tidligere medlemmer av ELSA Norway (nasjonalt og lokalt) og arrangere alumnitreff.
 • GDPR: Oppfølging av arbeidet med GDPR i  ELSA Norway. Kan ansette en Director for dette. 
 • Ressurs for lokale generalsekretærer: “Opplæring” av de lokale generalsekretærene gjennom workshop på Landsmøtet. Man bør også avholde møter når det trengs og være tilgjengelig for spørsmål. 

Vice President in charge of Seminars & Conferences: 

 • Lage arrangementer med temaer som går forbi det man lærer på studiet. Dette er hovedforskjellen mellom S&C og AA. Et typisk eksempel på et arrangement kan være «Temakveld om kunstig intelligens og menneskerettigheter» (Dette var temaet for Annual Human Rights Campaign 2020). 
 • Ansvar for Annual Human Rights Campaign (før: ELSA DAY). 
 • Ansvar for å arrangere ELSA Law School og/eller nasjonal studietur til utlandet. 
  • dette året ble det arrangert WELS (Winter ELSA Law School) for første gang i Tromsø!
 • Jobbe med Nordic Webinar Series. 
 • Ansvar for å følge opp ELSA Law School (SELS og WELS), og evt. hjelpe til med søknader. 
 • Delta på møter med resten av styret og være tilgjengelig for de lokale VP S&C. 

Vice President in charge of Marketing:

 • Hovedansvar for promotering av arrangement og flagship projects, og for å sette sammen markedsføringsmateriell. 
 • Arbeidet er jevnt fordelt utover året og veldig variert. 
 • Holder løpende kontakt med Key Areas (AA, S&C og PD) for å planlegge promotering av deres prosjekter. 
 • Samarbeider med SecGen om å sette sammen LM-pakke, Activity Report til internasjonale møter m.m. 
 • Holder løpende kontakt med de lokale VP Marketing og bistår der det er ønskelig. Det viktigste arbeidet knyttet til dette er å planlegge workshops og ha opplæring på LM. 
 • Anvender Adobe-programmer som f.eks. Photoshop og Lightroom, men forkunnskaper i dette er ikke nødvendig. 
 • Eventuell koordinering av internasjonal promotering med de andre skandinaviske landene på felles prosjekter, eller med ELSA International.