Om The European Law Students’ Association (ELSA)

The European Law Students’ Association Norway (ELSA Norway) er en av ELSAs 43 nasjonalgrupper. ELSA er verdens største uavhengige organisasjon for jusstudenter, og har totalt 60 000 medlemmer fra ca 435 ulike studiesteder i Europa. ELSA Norway har tre lokalgrupper ved de juridiske fakultetene i Bergen, Oslo og Tromsø.  ELSA-medlemskapet innebærer at du har muligheten til å benytte deg av alle de faglige og sosiale aktivitetene ELSA har å tilby både ved eget fakultet, nasjonalt og internasjonalt.

ELSA Norway sin visjon er i tråd med ELSA Internationals ”A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity”.  Formålet vårt er å bidra til bred juridisk innsikt, og fremme gjensidig forståelse og samfunnsansvar blant jusstudenter og unge jurister. Videre skal ELSA Norway være en arena for kommunikasjon og samarbeid mellom jusstudenter på landsbasis og på tvers av landegrensene.

ELSA ble stiftet i 1981 og ELSA Norway ble allerede i 1984 tatt opp som medlem av organisasjonen.

ELSA International har hovedkontor i Brussel hvor det internasjonale styret arbeider fulltid for organisasjonen.  For mer informasjon om ELSA International og oppdatert informasjon om internasjonale arrangementer, gå til www.elsa.org.