ELSA Norges Samarbeidspartner


Sammarbeidspartner for Den Nasjonale Prosedyrekonkurransen

For å sikre den faglige kompetansen rundt Den Nasjonale Prosedyrekonkurransen har ELSA Norge inngått et samarbeid med advokatfirmaet Help.

Hovedsponsor for deltakelse i the International Negotiation Competition

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. De har mer enn 20 000 medlemmer og er med i hovedorganisasjonen Akademikerne.

Juristforbundets medlemmer garanterer for rettssikkerheten. Derfor arbeider Juristforbundet for at alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. De synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet. Forbundet gir medlemmene relevant rådgivning og støtte fra studiestart og gjennom hele karrieren, uansett stilling og arbeidssted.

Les mer om Juristforbundet her. 


Sponsor for ELSA Norges Nasjonale Forhandlingskonkurranse 

Si farvel til forhandlingsusikkerheter og tap-tap-løsninger. Vi er her for å hjelpe deg med å føle deg tryggere til å forhandle i enhver salgssamtale, i et hvilket som helst styrerom eller ledelsesgruppe, uavhengig av erfaringsnivå eller størrelsen på teamet ditt.

Hvis du har spørsmål om opplæring, foredrag eller sparring, gi oss beskjed. Vårt team er glade for å sette opp en gratis konsultasjon.

Les mer om Wægger Negotiation Institute her