ELSA Norges Samarbeidspartner

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. De har mer enn 20 000 medlemmer og er med i hovedorganisasjonen Akademikerne.

Juristforbundets medlemmer garanterer for rettssikkerheten. Derfor arbeider Juristforbundet for at alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. De synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet. Forbundet gir medlemmene relevant rådgivning og støtte fra studiestart og gjennom hele karrieren, uansett stilling og arbeidssted.

Les mer om Juristforbundet på www.juristforbundet.no


Hovedsponsor for deltakelse i the International Negotiation Competition

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. De har mer enn 20 000 medlemmer og er med i hovedorganisasjonen Akademikerne.

Juristforbundets medlemmer garanterer for rettssikkerheten. Derfor arbeider Juristforbundet for at alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. De synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet. Forbundet gir medlemmene relevant rådgivning og støtte fra studiestart og gjennom hele karrieren, uansett stilling og arbeidssted.

Les mer om Juristforbundet på www.juristforbundet.no