ELSA Norges Samarbeidspartner

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. De har mer enn 20 000 medlemmer og er med i hovedorganisasjonen Akademikerne.

Juristforbundets medlemmer garanterer for rettssikkerheten. Derfor arbeider Juristforbundet for at alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. De synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet. Forbundet gir medlemmene relevant rådgivning og støtte fra studiestart og gjennom hele karrieren, uansett stilling og arbeidssted.

Les mer om Juristforbundet på www.juristforbundet.no


Hovedsponsor for ELSAs Nasjonale Prosedyrekonkurranse

Advokatfirmaet Thommessen er ett av Norges største forretningsjuridiske advokatfirma, og har siden 1856 jobbet målrettet med å hjelpe sine klienter å nå sine mål. Gjennom målrettet rekruttering og med fokus på videreutvikling av ansatte hvor mestring står sentralt, er Thommessen fortsatt stadig i vekst.

Les mer om Thommessen på https://www.thommessen.no/


Hovedsponsor for deltakelse i the International Negotiation Competition

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. De har mer enn 20 000 medlemmer og er med i hovedorganisasjonen Akademikerne.

Juristforbundets medlemmer garanterer for rettssikkerheten. Derfor arbeider Juristforbundet for at alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. De synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet. Forbundet gir medlemmene relevant rådgivning og støtte fra studiestart og gjennom hele karrieren, uansett stilling og arbeidssted.

Les mer om Juristforbundet på www.juristforbundet.no