Den 22. 23. og 24. mars møtes vinnerlagene fra de lokale forhandlingskonkurransene som har blitt arrangert i Bergen, Oslo og Tromsø til den nasjonale finalen.

Her kan du lese programbladet med informasjon om arrangementet.

Finalen vil foregå digitalt. Over tre dager skal lagene konkurrere om hvem som er Norges beste jusstudenter i forhandlingsteknikk, og som dermed får anledning til å representere Norge i den internasjonale forhandlingskonkurransen (INC – the International Negotiation Competition).

Hovedsponsor for forhandlingskonkurransen er advokatfirmaet Thommessen.

Roar Thun Wægger fra WNI – Wægger Negotiation Institute er fast prosjektpartner for konkurransen, og stiller som faktumskriver og dommer, i tillegg til å ha bistått gjennom planleggingen av konkurransen fra starten av.