ELSA Norges Nasjonale Prosedyrekonkurranse

En prosedyrekonkurranse er i korte trekk en fiktiv rettsak, og gir jusstudentene en forsmak på hvordan det er å opptre på vegne av en klient foran en domstol. Som advokat er det nødvendig å kunne representere sin sak på best mulig måte, men i løpet av jusstudiet er det lite fokus på prosedyre.

Vi i ELSA ønsker å bidra til at flere studenter får erfaring og egenskaper i denne viktige ferdigheten. I samarbeid med Thommessen har vi gleden av å arrangere den nasjonale prosedyrekonkurransen som i år avholdes digitalt over Zoom. Den 18. februar 2021 møtes vinnerlagene fra de lokale konkurransene i Bergen, Oslo og Tromsø.

Reglene for konkurransen kan finnes her.

Prosedyrerundene 

I finalen møtes to og to lag for et dommerpanel bestående av profilerte jurister, med bakgrunn fra både advokat- og dommeryrket. I bedømmelsen legges det vekt på deltakernes rettsanvendelse, argumentasjon, overbevisningsevne, språkbruk, ryddighet, struktur og helhetsinntrykk. Konkurransen går over tre runder hvor samtlige lag prosederer mot hverandre og får representert både saksøker og saksøkte.

Til slutt utnevnes vinnerlaget, og etter premiering er det bankett for alle deltagere og dommere.

Følg ELSA Norway på Facebook for oppdateringer!

Hovedsponsor – Thommessen

Foto: Vilde Koch Fredriksen