Det er lite fokus på forhandlinger i løpet av jusstudiet, men egenskaper og erfaring innen forhandlingsteknikk kan være svært nyttig i arbeidslivet. Det gjelder særlig for jurister og advokater, og tilbakemeldinger fra advokatfirmaer tyder på at et fåtall av juridiske konflikter faktisk ender i retten. Det er derimot forhandlinger som utgjør en større del av deres hverdag.

Hovedsponsor for ELSA Norges Forhandlingskonkurranse

Wægger Negotiation Institute er partner for ELSA Norges Nasjonale Forhandlingskonkurranse.

Forhandlingsrundene 

Konkurransen går ut på at to og to lag møtes for å forhandle seg frem til en avtale, og for hver runde skal lagene representere to ulike parter av en tvist. De får tildelt et dokument med felles informasjon, og et med konfidensiell informasjon tilhørende sin part. Dette oppsettet krever at studentene må jobbe kreativt, praktisk og kritisk.

For den nasjonale finalen må lagene forberede to oppgaver som blir sendt ut en uke i forkant, og konkurransen holdes på engelsk. Første runde består av før-forhandling, hvor lagene presenterer sine strategier for dommerne hver for seg. Deretter er det én time med åpen forhandling mellom deltagerne.

Dommerne trekker seg så tilbake og vurderer lagene, før de tildeler dem poeng etter ulike kriterier. De gir så lagene tilbakemelding i 10-15 minutter hver, uten at det nevnes hvilken poengsum de har fått, eller hvilket lag som har vunnet runden.

Etter tre runder har alle lagene har ført forhandlinger for dommerne, og etter en grundig gjennomgang av alle tilbakemeldingene blir vinnerlaget utnevnt og premiert. Dette laget vil så få muligheten til å representere Norge i den internasjonale forhandlingskonkurransen (mer informasjon under).

Det er ikke den juridiske kompetansen som er avgjørende i konkurransen; det er evnen til å forhandle som står på dagsorden. For å gi en tverrfaglig vurdering vil dommerpanelet bestå av både jurister, politikere og næringsdrivende.

INC – den internasjonale forhandlingskonkurransen

Som nevnt vil vinnerlaget av ELSAS nasjonale forhandlingskonkurranse få anledning til å delta i INC. I 2017 ble konkurransen avholdt på juridisk fakultet her i Oslo, og med gode samarbeidspartnere ble det virkelig en suksess.

Vi er stolte over å ha Juristforbundet som hovedsponsor for deltagelsen i INC. Utover økonomisk bistand bidrar de med veiledning for det norske laget, både i forkant og under finalen i konkurransen.  Mer om INC finnes her!