ELSA Norges Nasjonale Forhandlingskonkurranse er en årlig konkurranse hvor vinnerlagene fra Oslo, Bergen og Tromsø møtes og konkurrerer mot hverandre for å avgjøre hvem som skal representere Norge i den internasjonale Forhandlingskonkurransen til ELSA; International Negotiation Competition.

Den Nasjonale Forhandlingskonkurransen går over 2-3 dager hvor hvert lag vil møtes minimum en gang mot hverandre. For hver runde vil laget få en fiktiv case med noe offentlig informasjon og noe taushetsbelagt informasjon. Lagene får 10 minutter i forkant av runden hvor de skal presentere laget og sin forhandling strategi. Deretter gjøres det 60 minutter med muntlig forhandling, før runden avsluttes med at hvert lag får 15 minutter til å reflektere over sin prestasjon og laga en analyse som skal presenteres for dommerne. Etter at analysen er ferdig er det avsatt 10 minutter til hvert lag for presentasjon av analysen og svare på dommer spørsmål.

Kort oppsummering av en runde:

  • 10 minutter forberedelse før muntlig runde (presentere sin forhandlingsstrategi og laget)

  • 60 minutter muntlige forhandlinger

  • 15 minutter refleksjon og analyse av sin prestasjon

  • 10 minutter til presentasjon av analyse og svare på dommer spørsmål

Hver dommer vil få et skjema hvor de skal gi en poengscor på de ulike vurderingspunktene. Denne samlede scoren fra dommerne bli delt på antall dommere. I tillegg vil dommerne bli enig om hvilket lag som var best i runden, og dette laget vil få et bonuspoeng (1 poeng). Når alle rundene er avholdt vil det laget med mest poeng kåres som vinnerne av Den Nasjonale Forhandlingskonkurransen.

I forbindelse med Den Nasjonale Forhandlingskonkurransen har ELSA Norge i flere år samarbeidet med  Roar Thun Wægger fra Wægger Negotiation Institute (WNI).

WNI bistår ELSA Norge med alt av det praktiske vedrørende konkurransen; arrangering av masterclasses, faktumskriving, dommerinnhenting og organisering av agenda og runder under selve konkurransedagen.

Den Nasjonale Forhandlingskonkurransen er et prosjekt som har fått stor oppslutning de siste årene, mye grunnet den kvalitetssikrede jobben WNI har bistått ELSA Norge med.

Wægger Negotiation Institute er partner for ELSA Norges Nasjonale Forhandlingskonkurranse.

INC – den internasjonale forhandlingskonkurransen

Som nevnt vil vinnerlaget av ELSAS nasjonale forhandlingskonkurranse få anledning til å delta i INC.

Vi er stolte over å ha Juristforbundet som hovedsponsor for deltagelsen i INC. Utover økonomisk bistand bidrar de med veiledning for det norske laget, både i forkant og under finalen i konkurransen.  Mer om INC finnes her!