ELSA Norges personvernerklæring

(Sist endret 19. desember 2016)

Følgende personvernerklæring redegjør for hvordan The European Law Students’ Association Norway («ELSA Norge») samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen gjelder for alle våre nettsider, herunder også ELSA Bergen, ELSA Oslo og ELSA Tromsø sine undersider av elsa.no.

Landsstyret i ELSA Norge, ved IT-ansvarlig, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når opplysninger samles inn fra nettstedet vårt, jf. personopplysningsloven § 19, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, jf. personopplysningensloven § 18 1. ledd.

 

Nettbasert behandling av personopplysninger

Behandlingsansvarlig har det daglige ansvaret for ELSA Norges nettbaserte behandlinger av personopplysninger på www.elsa.no.

Det er frivillig for dem som besøker nettsidene våre å oppgi personopplysninger i forbindelse med påmelding, nyhetsbrev, utfylling av kontaktskjema og så videre. Behandlingsgrunnlaget er frivillig samtykke fra brukere av våre tjenester, med mindre annet er spesifisert.

Landsstyret i ELSA Norge er databehandler for nettstedet. Ingen underleverandører benyttes til utføring av databehandleroppgaver.

Nettsiden lagres på servere hos [xxx]

Nettstatistikk

ELSA Norge samler inn uidentifiserbare opplysninger om besøkende på elsa.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Statistikken gir eksempelvis svar på antall unike besøkende, hvor lenge hvert besøk varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med dette menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. IP-adresser samles inn, men avidentifiseres slik at de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. IP-adresser behandles i tillegg på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og inne behandles individuelt.


Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som elsa.no. Datatilsynet brukes ikke informasjonskapsler til å generere statistikk og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Dette fremgår av ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på elsa.no:

Kontaktinformasjon

E-post: vpsc@elsa.no

Postadresse:
ELSA Norway v/ Det juridiske fakultet
Domus Nova, rom IN71
St. Olavs Plass 5
0165 Oslo