Personlig medlemskap i ELSA Norge
Vi tilbyr personlig medlemskap i ELSA Norge for:
  • Ferdig utdannede jurister, kun tilgjengelig inntil 18 måneder etter endt mastergrad i rettsvitenskap. Slikt medlemskap opphører automatisk ved utløp av denne perioden.
  • Studenter ved institusjoner som tilbyr treårig juridisk utdannelse.

Det personlige medlemskapet koster 200,- for hele perioden og betales til ELSA Norge. Betalingsinformasjon blir tilsendt etter registrering. Personlig medlemskap gir kun adgang til å søke på ELSA Traineeships, ELSA Delegations og ELSA Law Schools.

Dersom du studerer jus ved Universitetet i Oslo, Bergen eller Tromsø skal du ikke melde deg inn her. Studerer du i Bergen eller Tromsø er du automatisk medlem. Studerer du i Oslo kan du melde deg inn her.