Personlig medlemskap i ELSA Norge

Vi tilbyr personlig medlemskap i ELSA Norge for:
  • Ferdig utdannede jurister, kun tilgjengelig inntil 18 måneder etter endt mastergrad i rettsvitenskap. Slikt medlemskap opphører automatisk ved utløp av denne perioden.
  • Studenter ved institusjoner som tilbyr treårig juridisk utdannelse.

Det personlige medlemskapet koster 200,- for hele perioden og betales til ELSA Norge. Betalingsinformasjon blir tilsendt etter registrering. Personlig medlemskap gir kun adgang til å søke på ELSA Traineeships, ELSA Delegations og ELSA Law Schools.

Medlemskapsprosessen:  

Dersom du ønsker å bli medlem i ELSA Norge sender du inn en mail til secgen@no.elsa.org.  Du vil bli tilsendt et skjema som vi ber deg sende tilbake til samme mail med en gang det er fullt ut. Deretter vil du få en faktura tilsendt av ELSA Norge sin økonomiansvarlig. Du er et registrert medlem med en gang du har fylt ut skjema og betalt faktura.

ELSA Norge behandler personopplysninger om deg i forbindelse med ditt medlemskap i ELSA Norge. ELSA Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du kan kontakte oss på mail secgen@no.elsa.org eller gdpr@no.elsa.org dersom du har noen spørsmål. 

ELSA Norges personlige medlemskap samler inn følgende opplysninger:

Fornavn og etternavn: nødvendig for å identifisere medlemmer. 

Mail: nødvendig for kommunikasjon.

Studiested: nødvendig for å bekrefte at du ikke er student ved UIO, UIB eller UIT.

*Antall måneder etter endt mastergrad i rettsvitenskap: Nødvendig for å bekrefte at du er kvalifisert for et medlemskap i ELSA Norge etter ELSA Norges vedtekter § 1-4. 

Formål m/ medlemskap: nødvendig for å se formålet bak medlemskapet.

Et medlemskap i ELSA Norge varer i 1 år. Innsamlede opplysninger lagres derfor av behandlingsansvarlig i 1 år.

*Utfylles kun dersom det er tilfellet. Dersom du er student er det ikke nødvendig å fylle ut. 

Dersom du studerer jus ved Universitetet i Oslo, Bergen eller Tromsø skal du ikke melde deg inn her. Studerer du i Bergen eller Tromsø er du automatisk medlem. Studerer du i Oslo kan du melde deg inn her.