ELSA Norge arrangerer hvert år en studietur til Brussel og Luxembourg for jusstudentene i Bergen, Oslo og Tromsø.

Temaet for turen er EU og EØS-rett. Brussel og Luxembourg er to svært viktige byer for EU- og EØS-retten, og de mest sentrale institusjonene holder derfor til der. Under turen blir det blant annet arrangert besøk med pizza og øl hjemme hos det internasjonale ELSA-styret, i deres hus i Brussel. I tillegg til spennende og innholdsrike faglige besøk legger turen også opp til et godt sosialt program. Blant annet bruker vi å arrangere middag og god drikke sammen med ELSA Luxembourg og andre lokale ELSA-grupper.

Vanlige faglige besøk:

  • EFTA-domstolen
  • EU-domstolen
  • ESA – EFTA Surveillance Authority
  • NATOs sivile hovedkvarter
  • EU-delegasjonen i Brussel
  • ELSA International

I tillegg til det faglige opplegget vil det være tid til sightseeing, shopping og sosiale aktiviteter.

Har du spørsmål om turen? Kontakt oss på vpsc[a]elsa.no.