Landsmøte i Oslo

21-24. september 2017 ble ELSA Norges landsmøte avholdt i Oslo.…