Landsmøte i Oslo

21-24. september 2017 ble ELSA Norges landsmøte avholdt i Oslo. Her var lokalgruppene fra Tromsø, Bergen og Oslo samlet, i tillegg til at vi var så heldige å ha med oss flere internasjonale gjester fra land som Tyskland og Belgia. Det var både plenumsmøter der vi vedtok vedtektsendringer og workshops innenfor de ulike områdene der vi delte erfaringer og utfordringer på tvers av lokalgruppene. I tillegg var det et et innholdsrikt sosialt program, som ble avsluttet med bankett på lørdagen.

Landsmøtet er ELSA Norges høyeste organ, og arrangeres to ganger i året. Møtet går på rundgang mellom lokalgruppene, og til våren er det Bergens tur til å arrangere.

ELSA Norge takker alle deltagerne for å ha vært aktive og engasjerte, og spesielt ELSA Oslo og deres Organising Committee som har stått på for å skape et fantastisk landsmøte!

Denne bildekrusellen krever javaskript.