Resultatet fra konferansen om hatefulle ytringer på nett

I desember arrangerte ELSA Norge internajonal konferanse om hatefulle ytringer – 65 deltagere fra 20 europeiske land. Vi hade et mål om ikke bare å lytte på eksperter, men også å lage et konkret resultat gjennom en interaktiv workshop. Dokumentet vi ønsket å bli enige om var en veiledning for de som modererer hatefulle ytringer på […]

Artikkel om prosedyrekonkurransen i Stud.Jur

17. januar arrangerte ELSA nasjonal prosedyrekonkurranse (ENP) i Oslo. Vinnerene fra de lokale konkurransene i Bergen, Oslo og Tromsø prosederte mot hverandre foran tre Høyestrettsdommere og et stort publikum i Gamle festsal på Det juridiske fakultet. Her kan du se saken vi fikk på trykk i Juristforeningens magasin Stud.Jur : ELSA takker for støtten vi […]

Trainee i Brussel: Lær mer om EU/EØS-rett i praksis

EFTAs overvåkningsorgan har i flere år vært en fast post på programmet på ELSAs årlige studietur til Brussel og Luxembourg. Nå søker de nye traineer i Brussel: I EFTAs overvåkningsorgan jobber vi med å undersøke om EFTA-landene overholder sine forpliktelser i henhold til EØS-avtalen. Som trainee får du en unik mulighet til å arbeide med […]

Pacta skriver om ELSA Norges internasjonale konferanse

ELSAs internasjonale konferansen i Oslo er vel overstått. 65 deltagere fra 21 europeiske land var samlet i 5 dager på Universitetet i Oslo for å presentere sitt arbeid og øke sine kunnskaper om hatefulle ytringer på nett. ELSA er takknemlige for at Thea Larsen Normann, Kari B. Ødegården, fra studentmagasinet fra studentforeningen Congregatio Forensis, skrev […]

Vinnerne av ELSAs nasjonale prosedyrekonkurranse er kåret

Fredag 17. januar ble ELSAs Nasjonale prosedyrekonkurranse avholdt i Gamle festsal, Domus Academica, det Juridiske fakultet i Oslo. I løpet av fredagen var ca. 150 tilskuere samlet for å se på konkurransen. De var vitne til at lagene fra Oslo, Bergen og Tromsø leverte prosedyrer på svært høyt nivå. Det ble til slutt laget fra […]

Nye muligheter til å være delegat for ELSA!

ELSA har observatørstatus hos en rekke internasjonale organisasjoner,og kan derfor sende delegater til deres konferanser. Nylig har vi åpnet muligheten forat du kan være en del av ELSAs delegasjoner til UN Human Rights Council og United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).   UN Human Rights Council, 25th Session Uke 1, Geneve, 3.-7.mars 2014 […]