Innlegg

Winter ELSA Law Schools 2017

Visste du at ELSA arrangerer jus-skoler om vinteren også, ikke…