ELSA Bergen

Kurs i prosedyreteknikk

Det er stor forskjell på teoretisk og praktisk juss. For å gi et lite innblikk i mer praktisk bruk av jussen arrangerer ELSA Bergen Kurs i Prosedyreteknikk. Advokatfullmektig Geir Fjelde Bjerga fra ELSA’s hovedsamarbeidsparnter Schjødt vil holde kurset. Dette blir i auditorium 1 den 20. novmeber kl 16.15. (Kan godt gjøre datoen fet).

Kom på foredraget for å få motivasjon inn mot eksamen, for å lære noe interessant om generell prosedyreteknikk, og for å kunne stille litt ekstra forberedt til prosedyreoppgaver i storgruppene.