Academic Activities (AA) er en av de tre undergruppene i ELSA. Hovedmålet er å gi studentene kunnskap og erfaring som ikke blir fokusert på under studiet gjennom praktiske prosjekter. For eksempel som deltagere i prosedyrekonkurranser, forskningsprosjekter og liknende.

I Bergen ligger hovedfokuset på den lokale prosedyrekonkurransen som arrangeres hver høst. Denne går over tre runder; en skriftlig innledende runde, og to muntlige runder foran et dommerpanel. Her får deltagerne utviklet og prøvd sine overbevisningsevner- og juridiske kompetanse.

På vårsemesteret arrangeres Forhandlingskonkurransen av den lokale AA-gruppen. Dette er en konkurranse hvor fokuset ligger på forhandlingene som foregår før partene ender opp i en rettssal. Konkurransen skal gi studentene kunnskap som ikke formidles på fakultetet, og er derfor åpen for studenter på alle årstrinn.

Dersom dette høres interessant ut eller du har noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med Vice President for Academic Activities. Du er hjertelig velkommen!