Nå er nye Call for delegations ute!

Søknadsfrister 27.september, 7.oktober og 15.oktober!

Hva er Call for delegations?

Call for delegations gir deg muligheten til å reise som representant for ELSA (delegat) til møter i ulike organisasjoner. Du kan reise til UNESCO, UNECOSOC, UN Human Rights Bodies, UNCITRAL, Council of Europe, WIPO og INTA.

Det stilles ingen spesielle krav bortsett fra at du er medlem i ELSA (noe alle studenter ved Juridisk fakultet i Bergen er). Relevant bakgrunn, for eksempel at du har hatt et relevant fag, vil være et pluss i vurderingen.

Å reise som delegat vil gi deg en relevant internasjonal erfaring og muligheten til å møte jusstudenter fra andre land. I tillegg er det noe unikt du kan putte på CV’en. ELSA Bergen gir økonomisk støtte til de som velges ut.

Hva må du oppgi i søknaden?

Generell informasjon om deg selv, eventuell erfaring innen ELSA, samt et motivasjonsbrev på maks 500 ord som forteller hvorfor du vil reise.

Hvilke muligheter har du nå?

Du kan nå reise som delegat til the Council of Europes World Forum for Democracy, International Trademark Association (INTA) Conference Dubai og the Law Tech Europe Congress 2013.

Mer informasjon:

Council of Europe, World Forum for Democracy

Agenda: Kommer snart på http://elsa.org/page/delegations/.

1. Strasbourg (27 – 29.november 2013)

Opphold og del av reisekostnadene vil dekkes for delegatene. Det forventes aktiv deltakelse av delegatene i diskusjonen underveis. I utvelgelsen av delegater vil det legges vekt på nasjonal ulikhet, erfaring med deltakelse på lignende arrangementer, kunnskap om temaer som vil diskuteres og erfaring innen sosial nettverksbygging.

Søknadsskjema:
https://docs.google.com/forms/d/1axML75xz7FUic8VSSnp-y5PSji8AR1GQ_rHI45qLXxs/viewform

Søknadsfrist: 7. oktober kl.23.59.

INTA Conference Dubai

Agenda: Kommer snart på http://elsa.org/page/delegations/.

1. Dubai (9-10.desember 2013)

Opphold og reisekostnader vil ikke dekkes utover den økonomiske støtten fra ELSA Bergen.

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1ZaOcePzNM8dkKBWtH16XNa7gWML70Z8DfXfFfuLOu8E/viewform

Søknadsfrist: 15.oktober 2013 kl.23.59.

LawTech Europe Congress 2013

Agenda: Kommer snart på http://elsa.org/page/delegations/ .

1. Praha (21-22.oktober 2013)

Opphold og reisekostnader vil ikke dekkes utover den økonomiske støtten fra ELSA Bergen.

Søknadsskjema:
https://docs.google.com/forms/d/1V8xohgeAnpFYSI93H_f09aP6VDK5on28E4DbFIyG4SI/viewform

Søknadsfrist: 27.september 2013 kl.23.59.

Les mer på om delegatene på http://www.elsa.org/delegations og ta gjerne kontakt på vpsc.bergen@elsa.no hvis du har spørsmål om det å være delegat, søknadsprosessen etc.!