Arrangementsgruppen jobber med å avholde foredrag, paneldebatter, workshops, kurs, og liknende.

De har også ansvar for å arrangere den årlige ELSA Day som avholdes siste onsdag i november, og som er en dag fullspekket med menneskerettighetsarrangementer og som blir avholdt av alle ELSAs lokalgrupper i Europa.

Arrangementsgruppen arrangerer også menneskerettighetsquizer og turer til retten der det prosederes på menneskerettighetsbrudd.

Gruppen samarbeider i tillegg med Helsesenteret for papirløse migranter og Mennesker i Limbo (MiL) i Bergen for å belyse papirløse migranter sine manglende rettigheter i Norge.

Se ELSA Bergen på facebook og ELSA Human Rights sin egen instagramkonto elsahumanrights.bergen for jevnlige oppdateringer om Human Rights sitt arbeid og fremtidige arrangementer.@

English version

The Arranging Committee works on arranging lectures, panel debates, workshops, courses, etc.

They are also responsible for organizing the annual ELSA Day, which is held on the last Wednesday in November, and is a day packed with human rights events held by all ELSA local groups in Europe.

The Arranging Committee also holds human rights quizzes and organizes trips to courts where human rights violations are being prosecuted.

The group also collaborates with the Health Center for undocumented migrants and People in Limbo (MiL) in Bergen to shed light on undocumented migrants’ rights in Norway.

See ELSA Bergen on Facebook and ELSA Human Rights’ own Instagram account elsahumanrights.bergen for regular updates on ELSA Human Rights’ work and future events.