Bistandsgruppen for papirløse flyktninger er en interesseorganisasjon som fokuserer på rettighetene til papirløse flyktninger i Bergensområdet og i Norge.