Legal English-kurs med ELSA Bergen

ELSA Bergen inviterer hvert år til kurs i Legal English. Tilbudet er åpent for alle jusstudenter ved Universitetet i Bergen.

Kurset holdes av Kevin Harris fra Acorn English Consultants, og det har tidligere vært holdt for flere kjente advokatfirmaer og på andre universiteter i Skandinavia. Mange advokatfirmaer savner kompetanse innen juridisk engelsk blant jurister, noe som gjør kurset til et verdifullt tillegg i den juridiske utdannelsen din. Kurset har tidligere vært en stor suksess og plassene har blitt revet bort på minuttet!

Kurset går over to dager og består av to deler: «Writing Modern Legal English» og «Drafting Contracts in Modern English». Underveis i kurset blir det både foredrag og praktiske oppgaver. Formålet er å gi en grunnleggende innføring i juridisk engelsk, noe som vil være svært nyttig med tanke på utveksling og arbeidslivet senere.

 

Fjorårets program så slik ut:

Dag 1:

09.30-11.30 – Writing Modern Legal English

11.30-12.00 – Pause

12.00-14.00 – Writing Modern Legal English

 

Dag 2:

09.30-11.30 – Drafting Contracts in Modern English

11.30-12.00 – Pause

12.00-14.00 – Drafting Contracts in Modern English

 

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper innen juridisk engelsk for å delta, og kurset passer for studenter på alle studieår. Alle deltakerne mottar et kursbevis som kan legges ved CVen, betinget av fullt oppmøte begge dager.

Kurset er planlagt å bli gjennomført i begynnelsen av mai. Nærmere informasjon om tidspunkt og påmelding kommer senere. Link til selve arrangementet publiseres på Facebook. Vi oppfordrer derfor alle til å følge med på ELSA Bergen sine sider.

 

Spørsmål? Send en epost til legalenglish.bergen@no.elsa.org.

 

 

Course in Legal English with ELSA Bergen

Every year ELSA Bergen organises a course in Legal English. Every law student at the University of Bergen is welcome to attend.

The course is held by Kevin Harris from Acorn English Consultants. The course has previously been held at several renowned law firms and universities across Scandinavia. A solid knowledge of legal English is a sought-after commodity at many law firms, which makes this course a great addition to your legal education. The course has previously been a great success, and the places available have been booked in a matter of minutes.

The course will extend over two days and include two topics: «Writing Modern Legal English» and «Drafting Contracts in Modern English». The course will consist of both lecturing and practical exercises. The objective is to give you an introduction to legal English, which will be highly relevant if you are planning on going abroad as an exchange student, and for your future career in general.

 

Last year’s program:

Day 1:

09.30-11.30 – Writing Modern Legal English

11.30-12.00 – Pause

12.00-14.00 – Writing Modern Legal English

 

Day 2:

09.30-11.30 – Drafting Contracts in Modern English

11.30-12.00 – Pause

12.00-14.00 – Drafting Contracts in Modern English

 

No previous knowledge of the subject is required for attending, and the course is suitable for students from all years. All participants will receive a certificate which can be included in your CV, on condition of full attendance both days of the course.

The course is planned for the beginning of May. More detailed information regarding time and registration will follow. A link to the event will be published on Facebook. We therefore urge you to follow the page of ELSA Bergen.

 

Any questions? Please contact us at legalenglish.bergen@no.elsa.org