Traineeships våren 2022

Professional Development
Professional Development er et nytt ansvarsområde i ELSA som er under gradvis utvikling, og som med tiden vil omfatte flere spennende prosjekter!

Hovedprosjektet under Professional Development er ELSA Traineeships (tidl. STEP).Finn mer informasjon om ELSA Traineeships her (https://elsa.no/bergen/elsa-traineeships/).  Formålet er å gi jusstudenter internasjonal arbeidserfaring ved å tilbringe en periode hos en juridisk arbeidsgiver i et annet land. Her vil man få kjennskap til et annet rettssystem og samtidig forbedre sine språklige og profesjonelle ferdigheter. Like viktig er det at man kommer på innsiden av et annet lands kultur ved å være en del av hverdagen hos en arbeidsgiver.

Lokale ELSA-grupper i hele Europa samarbeider med ulike juridiske arbeidsgivere og oppretter trainee-stillinger som utelukkende er åpne for ELSA-medlemmer. Disse trainee-stillingene skreddersys etter arbeidsgivers behov og ønsker, og hvert traineeship er derfor unikt når det kommer til varighet og arbeidsoppgaver. Oppholdene kan vare mellom to uker og to år.

Den lokale ELSA-gruppen følger opp traineen før og under oppholdet ved å ordne med bolig og alt annet praktisk, og ved å integrere traineen i sosiale aktiviteter.

Her på nettsiden kan du som søker lese mer om hvordan du finner et traineeship som passer for deg, hvordan du søker, eller lese om tidligere traineers erfaringer.

Du er velkommen til å ta kontakt med PD-ansvarlig på professionaldevelopment.bergen@no.elsa.org for mer informasjon.

ENGLISH VERSION

Professional development is a new key area in ELSA. It is under constant development and will with time consist of many exciting projects!

The main project within the professional development area is ELSA Traineeships (previously named STEP). Find more information about ELSA Traineeships here: https://elsa.no/bergen/elsa-traineeships/. The goal is to give law students international work experience by spending time with a law related employer in other countries. This gives an opportunity to become familiar with a different judicial system, while also improving both language and professional skills. Of equal importance is the insight into a new culture, by being a part of everyday life.

Local ELSA-groups cooperates with a variety of employers across Europe to create traineeships that are exclusively open for ELSA-members. The traineeships are tailored to fit the employers needs and wishes. Therefore, the traineeships have a broad variety regarding both duration and tasks. The traineeships can last between two weeks and two years.

The local ELSA-group will help the trainee both prior and during the visit by fixing housing and other practicalities. The trainee will also be integrated in social activities.

If you wish to apply for a traineeship, you can read more about “how to apply” or “former trainees experience” on this website.

Do not hesitate to contact the VP Professional Development by mail: professionaldevelopment.bergen@no.elsa.org if you have further questions.