Human Rights

Human Rights- gruppen er ELSA Bergens nyeste tillegg og faller inn under Seminars & Conferences.
Gruppen består per i dag av en leder, en nestleder og syv faglige medarbeidere. Medlemmene avholder jevnlige møter der de jobber aktivt med spennende menneskerettighetsarbeid. Målet er at gruppen skal vokse seg større i løpet av de neste årene, og få en solid medlemsbase. Menneskerettighetsarbeidet fokuseres rundt ett årlig tema, som blir bestemt av ELSA International.
For skoleåret 2021/2022 er temaet «Privacy in the digital age». Det er dette temaet det fokuseres på når gruppen avholder foredrag, paneldebatter, workshops, o.l.
Det er vanskelig å si helt konkret hva gruppens arbeidsoppgaver vil bestå i, men planen er å opprette et helt nytt bistandsprosjekt og innsamlingsaksjon på jussen. Vi planlegger å skrive artikler og debattinnlegg rundt aktuelle menneskerettighetstemaer i skoleavisen «Injuria», samt avholde menneskerettighetsquiz og arrangere turer til rettssaker som omhandler ulike menneskerettighetstemaer.

Se ELSA Bergen på Facebook for jevnlige oppdateringer om Human Rights sitt arbeid og fremtidige arrangementer.