Human Rights

ELSA Human Rights ble opprettet i januar 2021. Som ELSA Bergens nyeste tillegg har gruppen vokst raskt og er i dag den største undergruppen. Gruppen jobber med å belyse menneskerettighetsbrudd som skjer i Norge og i verden i dag. Vi fokuserer menneskerettighetsarbeidet rundt ett overordnet, årlig tema som blir bestemt av ELSA International. For skoleåret 2021/2022 var for eksempel temaet «privacy in the digital age».

ELSA Human Rights er delt inn i fire undergrupper: Arrangementsgruppen, Researchgruppen, Samarbeidsgruppen med Raftostiftelsen og Bistandsgruppen for papirløse flyktninger.

Se ELSA Bergen på facebook og ELSA Human Rights sin egen instagramkonto elsahumanrights.bergen for jevnlige oppdateringer på Human Rights sitt arbeid og fremtidige arrangementer.

English version

ELSA Human Rights was founded in January 2021. It is ELSA Bergen’s latest addition, and as the group has seen a rapid growth, it has become ELSA Bergen’s largest subgroup. The group’s work consists of shedding light on human rights violations occurring in Norway and in the world today. The group focuses its work on one annual topic determined by ELSA International. For instance, for the school year 2021/2022 the theme was “privacy in the digital age”.

ELSA Human Rights is divided into four subgroups: The Arranging Committee, the Research Group, The Collaboration Group with the Rafto Foundation, and The Support Group for Paperless Migrants.

See ELSA Bergen on Facebook and ELSA Human Rights’ own Instagram account elsahumanrights.bergen for regular updates on ELSA Human Rights’ work and future events.