Tora Forfang Ulvin (3. studieår) - Stor studietur til India

«Studieturen til India ga meg mulighet til å bli kjent med indisk kultur, besøke noen av verdens underverker og få mange nye venner. Jeg syns det var spesielt spennende å besøke den norske ambassaden, og ikke minst Varanasi med morgentur på Ganges og rickshaw-turer rundt i byen»
– Tora Forfang Ulvin (3. studieår) – Stor studietur til India

MERK! PÅ GRUNN AV KORONAPANDEMIEN ER BEGGE STUDIETURENE AVLYST

Med ELSA Bergen har du mulighet til å delta på studieturer. I løpet av året arrangerer vi to turer med både faglig, kulturelt og sosialt innhold.

Gruppen for studietur i ELSA Bergen består av to grupper, som vanligvis arrangerer én større studietur utenfor Europa, og en gruppe som arrangerer en mindre studietur innad i Europa. I tillegg arrangerer ELSA Norge en tur til Brussel og Luxembourg. Alle turene er åpen for jusstudenter i Bergen og påmelding skjer i god tid.

I 2022 planlegger vi å avholde én liten og én stor studietur – hvorav begge vil avholdes innenfor Europa. Vanligvis har den store turen gått til et land utenfor Europa, men på grunn av usikkerheten rundt covid-19 pandemien, er det besluttet at den store turen vil gå til et land i Europa. Den vil imidlertid vare lenger enn den lille turen og åpne for flere deltakere. Tidspunkt og destinasjon vil bli annonsert på nyåret.

Liten studietur går i 2022 til Tallinn, Estland. Turen vil bli avholdt i mars 2022 i uke 13. Det vil bli åpnet for påmelding etter nyttår. Tema for turen er digitalisering av den offentlige forvaltningen. Landet har siden løsrivelsen fra Sovjetunionen i 1991 blitt et av verdens mest digitaliserte land med et gjennomdigitalisert statsapparat. Vi planlegger besøk og foredrag med Den Norske Ambassaden i Tallinn, Tallinn University of technology, Høyesterett og Trinity Law Firm med flere. I tillegg planlegger vi for et sosialt opplegg både før og under turen. Studietur med ELSA Bergen er derfor en fin anledning til å bli kjent med nye på tvers av kullene.

Følg gjerne arrangementet «Studietur til Tallinn med ELSA Bergen» på Facebook for løpende oppdateringer om turen.

Turene byr på et mangfold av opplevelser. Tidligere har ELSA arrangert turer til Nederland, Kambodsja, Kina, Madrid, og Dublin. Turene hadde spennende faglig opplegg med besøk til blant annet til Den Dorske Ambassaden og The World Tourism Organization i Madrid. I Dublin bestod det faglige av besøk hos irsk Høyesterett og Criminal Courts of Justice.

Information in english:

Being part of ELSA Bergen will enable you to get the opportunity to attend exciting trips with fellow students. Throughout the year ELSA arranges two trips which cover academic, cultural and social activities.

The group that is in charge of the trips consists of two individual groups. The first one manages the longer and bigger trip outside of Europe, and the second arranges the smaller trip within Europe. Additionally, ELSA Norway will be arranging the yearly trip to Brussel and Luxembourg. The trips are available for all law students in Bergen and the registrations will be announced with time.

In 2022 ELSA will arrange one small trip and one bigger trip, however both of them will be within Europe. Normally the bigger one is to a destination outside of Europe, but due to the uncertainty in regards to the covid – 19 pandemic this will not be possible in the upcoming year. Yet, the trip will be longer than the small trip and more students will be able to join. In terms of destination and time period the information will be announced in early 2022.

This year we will visit Tallinn, Estonia during our small trip in March 2022, week 13. The registration will be open in early 2022. The focus of the trip will be on the topic of digitalization of the public administration. After Estonia’s independence from the Soviet Union in 1991, it has become one of the most digitised countries in the world, including their public services.  During our stay we will visit The Norwegian Embassy in Tallinn, Tallinn University of Technology, The Supreme Court and Trinity Law firm. Additionally, there will be several social activities hosted before and after the trip. This also makes ELSA Bergen a great place to get to know new law students in all years.

Opplev verden med ELSA Bergen!

Reis på store og små turer.

Updates and information about the trips will be posted ELSA Bergen Facebook group, which we enocurage you to follow.

Our trips offer diverse experiences all over the world. Previously, ELSA has arranged trips to The Netherlands,Cambodia, China, Madrid and Dublin. All the trips offer interesting  academic activities, for example to The Norwegian Embassy  and The World Tourism Organization in Madrid. Additionally, In Dublin we visited The Supreme Court of Ireland and the Criminal Courts of Justice.