Raftostiftelsen deler hvert år ut den internasjonalt anerkjente Raftoprisen, som går til personer eller organisasjoner som har kjempet for menneskerettigheter ulike steder i verden. ELSA Human Rights samarbeider med Raftostiftelsen, og promoterer deres viktige arbeid for studenter på Det juridiske fakultet i Bergen.

Se ELSA Bergen på Facebook og ELSA Human Rights sin egen instagramkonto elsahumanrights.bergen for jevnlige oppdateringer om Human Rights sitt arbeid og fremtidige arrangementer.

Følg også Rafto Foundation for Human Rights på Facebook og raftofoundation på Instagram for jevnlige oppdateringer på Raftostiftelsen og årets prisvinner(e).

English version

Every year, the Rafto Foundation awards the internationally recognized Rafto Prize to individuals or organizations that have fought for human rights in various parts of the world. ELSA Human Rights collaborates with the Rafto Foundation, and promotes their important work for students at the Faculty of Law in Bergen.

See ELSA Bergen on Facebook and ELSA Human Rights’ own Instagram account elsahumanrights.bergen for regular updates on ELSA Human Rights’ work and future events.

Also follow the Rafto Foundation for Human Rights on Facebook and raftofoundation on Instagram for regular updates on the Rafto Foundation and this year’s award winner(s).