Researchgruppen skriver dybdeartikler om viktige menneskerettighetstemaer. De belyser menneskerettighetsbrudd man ikke hører så mye om i media. Artiklene er også spisset inn mot det overordnede menneskerettighetstemaet som blir bestemt av ELSA International hvert år. I skoleåret 2021/2022 var for eksempel det overordnede temaet personvern og menneskerettigheter. I april 2022 publiserte gruppen en artikkel i skoleavisen Injuria som het «Tenker du før du trykker godta?» som handlet om videresalg av personopplysningsdata på nett.

Gruppen jobber også for å få på plass en studentdreven podcast om menneskerettigheter.

Se ELSA Bergen på facebook og ELSA Human Rights sin egen instagramkonto elsahumanrights.bergen for jevnlige oppdateringer om Human Rights sitt arbeid og fremtidige arrangementer.

English version

The Research Group writes in-depth articles on important human rights topics. They highlight human rights violations that are not often heard about in the media. The articles are also focused on the overriding human rights topic decided by ELSA International each year. In the school year 2021/2022, for instance, the overriding topic was privacy in the digital age. I April 2022, the group published an article in the school newspaper Injuria titled “Do you think before your press “accept”?” which was about resale of personal data online.

The Research Group is also working to create a student-driven podcast on human rights.

See ELSA Bergen on Facebook and ELSA Human Rights’ own Instagram account elsahumanrights.bergen for regular updates on ELSA Human Rights’ work and future events.