ELSA Bergen Regionale Prosedyrekonkurranse

En prosedyrekonkurranse er i korte trekk en fiktiv rettssak, som gir jusstudentene en forsmak på hvordan det er å opptre på vegne av en klient foran en domstol. Som advokat er det nødvendig å kunne representere sin sak på best mulig måte, men i løpet av jusstudiet er det lite fokus på prosedyre.

ELSA sin prosedyrekonkurranse bidrar til at flere studenter får erfaring og kjennskap til denne viktige ferdigheten, og i samarbeid med Kluge Advokatfirma har vi gleden av å arrangere ELSA Bergen Regionale Prosedyrekonkurranse.

Prosedyrekonkurransen er en krevende konkurranse, og mye arbeid legges ned av deltagerne. Det er derfor en glede for oss å kunne premiere vinnerlaget ved fakultetet i Bergen med praktikantopphold hos Kluge Advokatfirma, 10 studiepoeng og en pengepremie.

I tillegg vil semifinalelagene motta invitasjon til Kluges prosedyrekurs. Kurset er i Kluges lokaler i Bergen sentrum og holdes av to drevne prosedyreadvokater. Det vil være servering av mat og drikke, og du vil få anledning til å stille de spørsmålene du måtte ha om temaet.

ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner i Prosedyrekonkurransen:

Prosedyrekonkurranse i samarbeid med Kluge Advokatfirma

«ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner for prosedyrekonkurransen er Kluge Advokatfirma. Kluge har 170 medarbeidere fordelt på kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar, og er et av landets raskest voksende advokatfirmaer. Kluges klienter er i første rekke store og mellomstore private næringslivsbedrifter. I tillegg bistår Kluge offentlige etater på en rekke oppdrag.»

Les mer om Kluge og deres studenttilbud: https://www.kluge.no/karriere

I løpet av høsten 2021 vil fire prosederingslag ved fakultet i Bergen bli til ett, og vinnerlaget blir sendt videre til den nasjonale finalen.

Konkurransens gang

Deltagerne skal først gjennom en skriftlig innledende runde, hvor studentene har én uke på å besvare en praktikumsoppgave med en ramme på 2000 ord. De fire beste bidragene går videre til neste runde etter nøye evaluering. Den videre prosessen består av to muntlige prosederingsrunder hvor lagene prosederer foran et dommerpanel bestående av kunnskapsrike, profilerte jurister, med bakgrunn fra både advokat- og dommeryrket. Videre vil Kluge Advokatfirma holde et prosedyrekurs. I tillegg til selve kurset vil deltakerne ha anledning til å stille de spørsmål de måtte ha.

I semifinalen får to og to lag prosedere for dommerpanelet. Med utgangspunkt i gitt oppgave får alle lagene prosedert, enten på vegne av saksøker eller saksøkte. Dommerpanelet skal så velge de to beste lagene som går videre til den store finalen.

I finalen er det et nytt dommerpanel, og de to lagene skal prosedere på vegne av saksøker eller saksøkte. Etter at dommerne har utnevnt vinnerlaget og etter premiering, arrangeres det bankett for finalister, veiledere og dommere.

Datoer for ELSA Bergen Regionale Prosedyrekonkurranse 2021

Den innledende oppgaven blir publisert mandag den 28. september, med innleveringsfrist den 4. oktober. Semifinalen avholdes ved det juridiske fakultet mandag 1.november , og finalen finner sted fredag den 19. november i auditorium 1.

Studenter og andre interesserte er hjertelig velkommen som tilskuere, så hold av datoene og vær med på høstens største konkurranse!

Følg ELSA Bergen på Facebook for oppdateringer.