NB! Konkurransen vil arrangeres i tråd med gjeldende restriksjoner knyttet til smittevern. Vi legger opp til fysisk konkurransen, men endrer til heldigital dersom dette blir nødvendig. 

Hvert år arrangerer ELSA Bergens gruppe for akademiske aktiviteter Forhandlingskonkurransen.  Alt du trenger å gjøre for å melde deg og en venn på kurset, er å fylle ut påmeldingsskjemaet som blir publisert på denne siden, men også på forsiden til ELSA Bergen mandag 17. januar 12:00.

Utfyllende informasjon om konkurranses gang finner du nedenfor.

Innledende runde – mandag 7. februar 2022 klokken 17:00-19:00 (tidspunkt kan endres)

Den innledende runden vil avholdes i Schjødts lokaler den 7. februar 2022. Dette vil være en lukket runde hvor kun de 8 påmeldte lagene til selve konkurransen får delta. Hvilke av lagene som møter hverandre i konkurransen vil avgjøres basert på loddtrekning.

Runden vil starte med en kort introduksjon av temaet som vil berøres i oppgaven. Oppgaven vil bestå av et felles faktum om kjerne i saken, hvilket danner rammene for forhandlingene. Det felles faktum vil deles ut et par timer i forveien slik at lagene har mulighet til å sette seg inn i faktum. Deretter får deltakerne på hver side vil også utdelt et ark med hemmelig informasjon som sier noe mer om faktum sett fra deres klients ståsted, eksempelvis svakheter ved standpunktene, beviser som foreligger, forhandlingsrom (beløp mv.), viktigheten av saken, samt annen relevant informasjon som bør tas hensyn til i forhandlingene.

Lagene får deretter tid til å forberede oppgaven og sin forhandlingsstrategi i et eget rom. Fire dommere fra Schjødt vil være til stede i lokalene og gi de enkelte lagene tips underveis. Forberedelsestiden vil være om lag én time.

Etter endt forberedelse møtes to og to lag til forhandlinger. Dommere fra Schjødt vil ved endt forhandling avgjøre hvilke fire lag som går videre til semifinalen. Selve forhandlingen vil ta om lag tre kvarter.

Det vil bli enkel servering av mat/drikke underveis i konkurransen, dersom det er tillatt. Den innledende runden vil avsluttes ca. klokken 19:00.

Semifinale – onsdag 9. februar 2022 klokken 17:00-19:00 (tidspunkt kan endres)

De fire beste lagene fra den innledende runden går videre til semifinalen den 9. februar 2022, som også vil foregå i Schjødts lokaler. Hvilke lag som møter hverandre i semifinalen vil avgjøres ved loddtrekning.

Lagene vil i denne runden også få utdelt oppgaven med felles faktum før selve konkurransen starter, om lag klokken 15:00 samme dag, og vil således få tid til forberedelser også i denne runden. Den hemmelige informasjonen vil imidlertid deles ut ved semifinalens start klokken 17:00, og lagene har deretter litt over én time til å ferdigstille forberedelsene. Som ved den innledende runden vil dommere fra Schjødt være til stede i lokalene og gi lagene tips underveis.

Etter endt forberedelse møtes lagene til forhandlinger, og disse forhandlingene vil ta om lag tre kvarter. To dommere fra Schjødt avgjør hvilke to lag som går videre til finalen.

Det vil også underveis i semifinalen bli enkel servering av mat/drikke, dersom det er tillatt, og konkurransen avsluttes ca. klokken 20:00.

Finale – onsdag 16. februar 2022 17:00

Finalen er åpen for publikum dersom dette er tillatt, og avholdes også i Schjødt sine lokaler. Det er de to beste lagene fra semifinalen som får delta i finalen. I finalen vil de to lagene få utdelt oppgaven (med den hemmelige informasjonen) på forhånd. Oppgavene vil bli sendt til lagene tirsdag ettermiddag, og lagene vil således få en dag til forberedelse.

Dommerpanelet i finalen vil bestå av advokat fra Schjødt og partner i Wikborg Rein Filip Truyen .

Ved finalestart vil dommerne holde en liten innledning/presentasjon av oppgaven for publikum, slik at de fremmøtte får vite rammene for forhandlingene. Deretter vil lagene starte rett på selve forhandlingene, som vil vare i om lag én time. Etter endte forhandlinger får deltakerlagene litt tid til å reflektere over deres forhandlinger og fortelle om deres strategi og eventuelt hva de kunne gjort annerledes. Ved endte forhandlinger og refleksjoner vil dommerne avsløre den hemmelige informasjonen, og avgjøre hvilket av lagene som går seirende ut av finalen.

Vinnerne av finalen får traineeship hos Schjødt, samt 3000kr + bygavekort på 1000kr. Vinnerlaget er også videre til den nasjonale forhandlingskonkurransen.

Andreplassen mottar 1500kr.

Det vil under finalen også bli enkel servering til de fremmøtte, dersom det er tillatt.

 

Påmelding til Forhandlingskonkurransen 2022

Påmelding til Forhandlingskonkurransen 2022

For- og etternavn. Gruppens kontaktperson.
For- og etternavn.
Gruppens kontaktperson.
Gruppens kontaktperson.