ELSA Bergen arrangerer i samarbeid med Juristforeningen årlig Arbeidslivsdagene (ALD) for studenter ved Det juridiske fakultet. Arbeidslivsdagene er en unik mulighet for studentene til å få et bredere innsyn i hvordan livet er som jurist og hvilke muligheter man har. Formålet med arrangementet er å redusere avstanden mellom både arbeidsgivere og studenter, og mellom arbeidslivet og studenthverdagen.

I 2019 vil arrangementet avholdes i februar, med en privat dag, og en offentlig dag. I løpet av dagene arrangementet avholdes vil det være mulighet til å gå på bedriftspresentasjoner for både offentlige og private aktører. Videre vil aktørene være tilgjengelige i Vrimle og kantinen for å svare på spørsmål. Noen aktører tar også i mot søknader og avholder intervjurunder for å finne aktuelle kandidater til sine traineestillinger.

For mer informasjon om Arbeidslivsdagene, sjekk arrangementets Facebook-side eller ta kontakt med ELSAs nestleder i ALD, Theis Tøpfer, på ald.bergen@no.elsa.org.

 

ALD