ELSA Bergen arrangerer i samarbeid med Juristforeningen årlig Arbeidslivsdagene (ALD) for studenter ved Det juridiske fakultet. Arbeidslivsdagene er en unik mulighet for studentene til å få et bredere innsyn i hvordan livet er som jurist og hvilke muligheter man har. Formålet med arrangementet er å redusere avstanden mellom både arbeidsgivere og studenter, og mellom arbeidslivet og studenthverdagen.

I 2021 ble Arbeidslivsdagene avholdt digitalt med rundt 60 deltakende aktører- offentlige, private og frivillige. I underkant av 700 studenter på Dragefjellet deltok på messedagen. I løpet dagen ble 600 chatsamtaler etablert, videosamtaler ble gjennomført og digitale bedriftspresentasjoner ble avholdt med rekordhøye deltakerantall. I løpet av dagene arrangementet avholdes vil det være mulighet til å gå på bedriftspresentasjoner for både offentlige og private aktører. Videre vil aktørene være tilgjengelige i Vrimle og kantinen for å svare på spørsmål. Noen aktører tar også i mot søknader og avholder intervjurunder for å finne aktuelle kandidater til sine traineestillinger.

For mer informasjon om Arbeidslivsdagene, sjekk arrangementets nettsideFacebook-side eller ta kontakt med ELSAs nestleder i ALD, Ine Norwie, på ald.bergen@no.elsa.org.

ALD