Hovedsamarbeidspartner for ELSA Bergens Prosedyrekonkurranse

ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner for Prosedyrekonkurransen er CMS Kluge. Firmaet har 170 medarbeidere fordelt på kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar, og er et av landets raskest voksende advokatfirmaer.
CMS Kluges klienter er i første rekke store og mellomstore private næringslivsbedrifter. I tillegg bistår firmaet offentlige etater på en rekke oppdrag.

Les mer om CMS Kluge og deres studenttilbud på www.kluge.no/karriere


Samarbeidspartner

Advokatforeningen

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Deres mål er en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår. Foreningen skal være advokatenes fremste arena for rettspolitisk engasjement.

Foreningen har fire satsningsområder:

  • Sikre advokater gode rammevilkår
  • Fremme rettssikkerhet og rettsstatlige prinsipper
  • Utvikle regler for god advokatskikk og drive advokatenes disiplinærordning
  • Gi medlemsservice i form av rådgivning og medlemstilbud

Les mer om Advokatforeningen på www.advokatforeningen.no