Sakspapirer GF H23

Vedlagt finner du sakspapirene (GF-pakken og Protokoll fra GF V23) til ELSA Bergens Generalforsamling H23.

ELSA Bergens Generalforsamling H23 avholdes mandag 13. november, kl. 16:15 i seminarrom 2 på Det Juridiske Fakultet.

Vedleggene nr. 2-4 finner du på å ELSAs side på MittUiB under «filer», og deretter «Generalforsamling 2023 høst».

Ta kontakt med generalsekretær Joakim Selnes Sævik på gensec.bergen@no.elsa.org for spørsmål eller kommentarer.

Velkommen, og vel møtt!

Varm hilsen: Vilde, Joakim, Karoline, Sara, Johanne, Amalie, Sofie, Hanni, Rikke og Gina.

ELSA Bergen styret 2023/2024

Generalforsamling H23

Det innkalles herved til høstens generalforsamling i ELSA Bergen.

Generalforsamlingen avholdes mandag den 13. november, klokken 16:15 i seminarrom 2 på Det juridiske fakultet, UiB.

Alle semesterregistrerte studenter ved Det juridiske fakultet i Bergen er automatisk medlemmer av ELSA Bergen og har dermed stemme-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen.

Sakspapirer blir publisert på MittUiB og ELSA Bergens nettsider senest én uke før generalforsamlingen. Kontakt generalsekretær Joakim Selnes Sævik på: secgen.bergen@no.elsa.org dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt på mail.

Saker til dagsorden og forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest to uker før arrangementet. Disse sendes til secgen.bergen@no.elsa.org innen mandag 30. oktober kl. 16:00.

Organisasjonens vedtekter er tilgjengelig på ELSA Bergen sine nettsider og på ELSAs side på MittUiB under “filer”.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta, enten du er aktiv eller ikke. Generalforsamlingen er en fin mulighet til å bli bedre kjent med ELSA Bergen og de aktivitetene vi har å tilby.

Vel møtt!

Varm hilsen:

Vilde, Joakim, Karoline, Sara, Johanne, Amalie, Sofie, Hanni, Rikke og Gina.

Styret i ELSA Bergen 2023/2024

ELSA Bergen på Dragefjellet

Sakspapirer Generalforsamling V23

Vedlagt finner du sakspapirer til ELSA Bergens Generalforsamling V23, som avholdes tirsdag 30. mai i seminarrom 2 på Jussbygg 1.

Sak 6 er oppført nest nederst som eget dokument.
Sak 8 er oppført nederst som eget dokument.

Ta kontakt med generalsekretær Victor Botnevik på gensec.bergen@no.elsa.org for spørsmål eller kommentarer.

ELSA Bergen på Dragefjellet

Oversikt over styreverv i ELSA Bergen

Under ligger litt informasjon om alle styrevervene i ELSA Bergen. Om du ønsker å stille til noen av vervene, kan du sende inn motivasjonsbrev til secgen.bergen@no.elsa.org innen 22. mai kl. 23:59.

Motivasjonsbrevet bør inneholde litt om deg selv, deriblant kvalifikasjoner og bakgrunn, samt hvorfor du ønsker å søke til vervet. Om du har noen spørsmål kan du rette disse til samme e-post.

Vi ønsker deg lykke til i søknadsprosessen!

Styret i ELSA Bergen 2022/2023

Oversikt over styreverv i ELSA Bergen.pdf
ELSA Bergen på Dragefjellet

Generalforsamling V23

Det kalles herved inn til ordinær Generalforsamling for vårsemesteret 2023.

Alle styreverv, minus VP ALD, skal velges på nytt. Alle som ønsker å stille kan sende motivasjonsbrev til secgen.bergen@no.elsa.org innen mandag 22. mai kl. 23:59. Det vil også være mulig å stille benkeforslag under selve Generalforsamlingen.

Mer info om vervene kommer på ELSA Bergens kanaler på Facebook og Instagram.

Selve Generalforsamlingen vil avholdes tirsdag 30. mai kl. 16:15 i seminarrom 2 på Jussbygg 1. Sakspapirer publiseres senest én uke før, altså tirsdag 23. mai.

Vi gleder oss til å treffes og takker for et herlig år!

Styret i ELSA Bergen 2022/2023

Åshild, Victor, Marianne, Maria, Synne, Emma, Diana, Hermann, Mari Marte og Vilde