Seminar- og aktueltgruppen i ELSA Bergen.

Seminar- og aktueltgruppen vil gjerne ha deg med på laget!

Seminar- og aktueltgruppen
Seminar- og aktueltgruppen er en av undergruppene innenfor Seminar og konferanser (S&C) i ELSA. Gruppen arrangerer alt fra foredrag, seminarer, kurs, bedriftsbesøk mm. Arrangementene er åpne for alle studenter og andre interesserte.

Gruppen er åpen for alle som ønsker å være med på å arrangere noe sosialt og faglig relevant ved siden av studiene. Den består av et styre og øvrige aktive medlemmer. Som jusstudent ved UiB er du automatisk meldt inn som medlem av ELSA og hjertelig velkommen til å delta på arrangementer og møter i regi av seminar- og aktueltgruppen.

 

Et mangfold av aktiviteter
Seminar- og aktueltgruppen arrangerer flere ulike arrangementer hvert semester, og står i stor grad fri til å gjennomføre de arrangementene gruppa selv ønsker. Gruppa inviterer blant annet til eksamensrelaterte foredrag, lunsjseminarer og andre dagsaktuelle arrangementer for studentene. Tidligere har man også arrangert foredrag om menneskerettigheter med Jan Fridthjof Bernt, foredrag om oljekrisen, foredrag med tidligere statssekretær Elsbeth Tronstad fra UD, foredrag med Gaza-lege Erik Fosse og debatt om EØS med Jonas Gahr Støre. Det er også blitt arrangert bedriftsbesøk til Politiet og Bergen Tingrett.

Det planlegges fortløpende nye arrangementer for alle studenter. Info om disse kan du finne på ELSA Bergens facebookside.

Som medlem kan du komme med innspill, delta på møter eller hjelpe til med planleggingen og gjennomføringen av ulike arrangementer. Bli med og skap det best tilbudet til Bergens studenter!

 

ENGLISH VERSION

Seminar og aktueltgruppen (seminar and current events)
Seminar and current events is a subgroup of ELSAs Seminar and conferences (S&C). The group plans and organizes events such as lectures, seminars, courses and company visits. Any activity by the organization is open for all students and others that may be interested.

The seminar and current events group is open for everyone who wishes to plan events that are both socially and professionally pertinent to the faculty. The group consists of a committee and our active members. As a law student at UiB you’re automatically a member of ELSA, and you are more than welcome to participate and plan events with us.

 

A diversity of events
The seminar and current events group plans several events each semester and is free to implement any event they feel are suitable for the organization. The group has invited students to lectures relevant for exams, lunchseminars and other events currently relevant for students. Previous semesters, the group has invited to lectures about the oil crises, human rights with Jan Fridthjof Bernt, a lecture with Elsbeth Tronstad from the Directorate of Foreign Affairs, a lecture with Gaza situated Doctor Erik Fosse and a debate about the EEA-agreement with current prime minister Jonas Gahr Støre. The group has also arranged visits to the police and Hordaland Tingrett, the regional courthouse in Bergen.

The seminar and current events group plans events consecutively throughout the semester. You can find information about the events on ELSA Bergens facebook-page.

As a member you are welcome to suggest ideas for future events and participate with the planning of events and meetings. Join us in creating the best events for the students in Bergen!