Nye muligheter til å reise som delegat!

Miljørettsuke: Intervju med Inge Lorange Backer

Inge Lorange Backer er en av stifterne av nyskapningen Norsk forening for miljørett. Ideen bak foreningen er å etablere et forum hvor jurister og andre interesserte kan diskutere relevante problemstillinger innenfor miljøretten. I anledning stiftelsen og vår miljørettsuke, har ELSA Norge hatt gleden av å intervjue Backer.   Du har i mange år jobbet innenfor […]

Miljørettsuke: Intervju med Hedvig Moe Øren

Miljøkriminalitet vil si at det foreligger brudd på lover som beskytter natur og miljø. Arbeidet mot slik kriminalitet har blitt håndtert av ØKOKRIM siden 1989. I anledning ELSA sin miljørettsuke, har vi intervjuet assisterende ØKOKRIM-sjef Hedvig Moe Øren angående miljøkrimarbeidet til ØKOKRIM. I tidligere intervju har du fokusert på det oppdraget Miljøkrimavdelingen i ØKOKRIM har. Hva […]

Miljørettsuke: Tiltalt for forurensning – risikerer 2 eller 15 års fengsel

I anledning vår miljørettsuke publiserer vi en rekke artikler, intervjuer og annet materiale for å rette et fokus mot miljørett. Denne temauken er i regi av ELSA International og går ut på at hele ELSA-nettverket i Europa skal rette et ekstra fokus mot Environmental Law, som er ELSA sitt treårige ”International Focus Programme”. ELSA Norge […]

Miljørettsuke: Intervju med Arne Oftedal

I anledning ELSA sin temauke innenfor miljørett har vi intervjuet partner i Simonsen Vogt Wiig, Arne Oftedal, om hans stilling som leder for Advokatforeningens lovutvalg for klima- og miljørett. Oftedal har også besvart spørsmål om miljøkriminalitet i Norge, hans vei mot stillingen han nå besitter og hvordan andre studenter kan følge i samme fotspor. Hva […]

Miljørettsuke: Har domstolene siste ordet i norsk klimapolitikk?

I anledning vår miljørettsuke skal vi publisere en rekke artikler, intervjuer og annet materiale for å rette fokus mot miljørett. Denne temauken er i regi av ELSA International og går ut på at hele ELSA-nettverket i Europa skal rette et ekstra fokus mot Environmental Law, som er ELSA sitt treårige ”International Focus Programme”. ELSA Norge […]