Thommessen ny hovedsponsor for ELSA Norges Nasjonale Prosedyrekonkurranse

Tradisjon tro avholder ELSA Norge den Nasjonale Prosedyrekonkurransen, som i år arrangeres ved Universitetet i Tromsø den 7. februar. I løpet av finaledagen får vinnerlagene fra de lokale rundene ved Universitetet i Bergen, Oslo og Tromsø prosedert på vegne av både saksøker og saksøkte. Etter tre runder med prosedyre trekker dommerne seg tilbake og foretar en helhetlig bedømmelsen av lagenes prestasjoner. Til slutt utnevnes vinnerlaget, som står igjen som Norges beste prosedyrelag blant jusstudenter studieåret 2018/2019.

Nytt av året er imidlertid at konkurransen gjennomføres med ny sponsor i ryggen. Vi har gleden av å presentere Advokatfirmaet Thommessen som ny hovedsponsor for ELSA Norges Nasjonale Prosedyrekonkurranse. I samarbeid med Thommessen skal vi bidra til at studentene i årene fremover får muligheten til å delta på en konkurranse som utfordrer faglige så vel som muntlige ferdigheter.

Vi gleder oss til samarbeidet og fortsettelsen med Thommessen som hovedsponsor for ELSA Norges Nasjonale Prosedyrekonkurranse.

Nedenfor kan du lese mer om Thommessen og hvilke ordninger de tilbyr jusstudentene i Norge.

Om Thommessen

Thommessen er ett av Norges største forretningsjuridiske advokatfirma, og har siden 1856 jobbet målrettet med å hjelpe sine klienter å nå sine mål. Gjennom målrettet rekruttering og med fokus på videreutvikling av ansatte hvor mestring står sentralt, er Thommessen fortsatt stadig i vekst.

«Thommessen ønsker å være næringslivets mest betrodde juridiske rådgiver. Våre råd er tydelige, velfunderte og praktiske, og springer ut fra en bred forståelse av de faktorer som påvirker våre klienters interesser: De forretningsmessige, de teknologiske, de samfunnsmessige, de politiske og de globale. Vi investerer i å bli kjent med og forstå klientenes virksomhet og behov. Forretningsjus handler ikke om lover og regler alene. Det handler om å se et større bilde. Derfor er vi opptatt av mer enn juridisk kompetanse.

Advokatfirmaet som skulle bli Thommessen ble etablert i 1856. Gjennom arbeidet med våre klienter har vi bidratt til samfunns- og næringsutviklingen i Norge i over 160 år.

I dag gir den teknologiske utviklingen oss nye muligheter. På den ene siden tilpasser vi i Thommessen egne prosesser, systemer og rutiner til den nye teknologien for å hele tiden være i forkant. På den andre siden bistår vi klienter med nye juridiske problemstillinger, som oppstår i kjølvannet av teknologisk nyvinning som løper raskere enn regelverket.

Selv om teknologien vil kunne ta over flere av oppgavene til advokatene i fremtiden, vil den ikke erstatte advokatens rolle som rådgiver og sparringspartner. Vi er i en spennende tid der den teknologiske utviklingen krever et godt og tett samspill mellom klient og advokat for å kunne se nye sammenhenger og utnytte nye muligheter. Samtidig effektiviseres arbeidet der teknologien tilrettelegger for det.

Vi jobber for å bli Norges klart ledende forretningsadvokatfirma, og vår visjon er å gjøre oss fortjent til tillit.»

Advokatfullmektig Morten Coward Lindstad i Thommessen var selv aktiv i ELSA under studietiden, og satt som Vice President for Marketing i ELSA Norge i styreperioden 2013/2014. Morten har følgende å si om Thommessen.

Hvorfor valgte du Thommessen som arbeidsgiver?
«I årene før jeg var ferdig med å studere ble jeg godt kjent med Thommessen som trainee. Som trainee hos Thommessen fikk jeg jobbe med dyktige og ikke minst svært hyggelige advokater. Jeg skjønte at raskt at dette var en arbeidsplass preget med faglig dedikasjon og godt arbeidsmiljø. Men viktigst var det at jeg fra dag én fikk følelsen av å være en del av «Team Thommessen», med kollegaer som viste genuin interesse for det jeg hadde å tilby. Når Thommessen i tillegg er ledende innen så og si alle bransjeområder (inkludert fornybar energi som ligger mitt hjerte nærmest), så var det ikke vanskelig å takke ja når jeg ble tilbudt jobb som advokatfullmektig.»

Hvordan er det å jobbe i Thommessen?
«Jeg vil beskrive min arbeidshverdag som interessant, variert og faglig utfordrende. Jeg arbeider hovedsakelig med kjøp, salg og omorganisering av virksomheter innen fornybarsektoren. Dette er normalt store prosjekter som krever tverrfaglig fagkunnskap. Vi jobber som regel i større team som er tilpasset det enkelte prosjektet og samarbeid blir en sentral del av arbeidshverdagen. Som relativt fersk i advokatbransjen finner jeg mye inspirasjon i å kunne jobbe med og lære av erfarne kollegaer som jevnlig blir anerkjent som blant de beste innenfor sine bransjeområder. Jeg vil også trekke frem at Thommessen har et svært godt arbeidsmiljø, som er en helt avgjørende faktor for min trivsel i hverdagen.»

Arbeidslivsdagen i Tromsø 16. januar. Fra venstre: Ingvild Olsen Gaarden, Stian Reitan, Morten Coward Lindstad og Jostein Jenssen

 

Du kan lese mer om Thommessen her.

Student i Thommessen

Hos Thommesen kan du allerede som student få innblikk i hvordan det er å jobbe som advokatfullmektig i et forretningsjuridisk firma. Mulighetene er mange, og du kan søke på traineeopphold, ThommessenAkademiet og Equinor Thommessen Exchange. For mer informasjon om karrieremulighetene i Thommessen, se https://www.thommessen.no/karriere/.

Thommessen tar imot søknader vedrørende traineeopphold hele året, og intervjuer kandidater fortløpende. Ønsker du å søke finner du mer informasjon her.

Du finner også Thommessen på facebook og instagram.