Nasjonal og internasjonal forhandlingskonkurranse 2019

Vi ELSA Norge ønsker å sette fokus på forhandlinger, og arrangerer også i år den nasjonale forhandlingskonkurransen. Her møtes vinnerne av de regionale rundene ved Universitetet i Bergen, Oslo og Tromsø. For mer informasjon om den nasjonale konkurransen, se her.

ELSA Norges Nasjonale Forhandlingskonkurranse 2019 avholdes sammen med vår hovedsponsor for konkurransen, Arntzen de Besche, på deres lokaler i Oslo 25.-27. mars. Vinnerlaget får muligheten til å delta på den internasjonale forhandlingskonkurransen (INC), som i år avholdes 5.-9. juli i Tokyo, Japan. Deltakelsen på INC dekkes av Juristforbundet som i flere år har sponset reise og opphold. I tillegg til økonomisk bistand stiller Juristforbundet også med faglig kompetanse i form av en «coach» som veileder vinnerlaget både i forkant av og underveis i konkurransen. Dette er en unik mulighet hvor du vil utfordre deg selv, lære av anerkjente og erfarne personer, samt knytte kontakter med jusstudenter fra hele verden.

INC 2019 – Tokyo

Årets konkurranse avholdes ved Sophia University i Tokyo fra 5. til 9. juli. I løpet av fem dager vil deltakerne delta i et variert program. De grove rammene for konkurransen er som følger;

Fredag 5. juli – Registrering og Master Class

Lørdag 6. juli – Runde 1

Søndag 7. juli – Runde 2

Mandag 8. juli – Utflukt i Tokyo

Tirsdag 9. juli – Runde 3 og Premieutdeling inkludert middag

 

Utfordringene du møter på underveis i konkurransen vil være av både faglig, språklig og kulturell karakter. Gjennom fem intensive dager er formålet at studentene skal se viktigheten av forhandlingskompetanse på høyt nivå.

Tidligere deltakeres erfaringer fra INC

Tuva Fretheim Walle og Marte Reinnes

«Vi deltok på INC sommeren 2018 i Cardiff etter å ha deltatt i den norske finalen hos Arntzen de Besche i Oslo. Vår forhandlingsopplevelse har vært preget av nært samarbeid oss imellom og med våre coacher. Vi har i tillegg utviklet egne ferdigheter og opplevd mestring i forhandlingene. Hele veien har vi møtt stort engasjement fra både arrangører og andre deltakere. Verdien av planlegging, å bygge tillit til forhandlingsmotparter og «the power of nice» er teknikker vi har lært i denne prosessen. Til sist men ikke minst har vår deltakelse i denne konkurransen gitt oss bekjentskaper og venner fra land i hele verden. Vi vil absolutt anbefale alle som ønsker å lære mer om forhandling å delta på denne konkurransen!»

Malin Granli

«INC 2017 i Oslo var en opplevelse som jeg er veldig glad for og stolt over at jeg fikk delta på. Jeg opplevde deltakelsen som en stor utfordring som var tilsvarende lærerik. For alle som vil bli god i forhandling er INC en unik mulighet til å lære om ulike lands forhandlingsstiler og kulturelle påvirkninger i en forhandlingssituasjon. I tillegg hadde vi det veldig hyggelig med flotte deltakere fra hele verden. Å få delta på INC 2019 bør være en god motivasjon for alle som kjemper i vårens norske forhandlingskonkurranse.» 

Pauline Sommerfelt Helle

«Du blir ikke Harvey Spekter eller Jan Egeland i forhandlinger uten å vite hvem akkurat du er som forhandler. INC gir deg muligheten til at du blir kjent med, konfrontert med og styrke i hvem du er som forhandler. Konkurransen gir deg også en særegen anledning til å bli kjent flerkulturell forhandlinger og å forhandle på engelsk, noe få studenter kan fronte. For meg var INC en uvurderlig erfaring, og forhandlingskonkurransen sanne premie. Lykke til til årets norske lag!»

Karoline Wergeland

«Det å delta i INC var morsomt, lærerikt og inspirerende. Konkurransen er en kjempe mulighet til å lære nye ferdigheter, samtidig som du får knyttet verdifulle kontakter og møtt nye venner.»

Kort om Juristforbundet

«Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for mer enn 21 000 jurister, advokater og juridiske studenter.

Juristforbundet arbeider for at medlemmene skal få best mulige lønns- og arbeidsvilkår. Vi støtter deres faglige utvikling og etiske bevissthet – og gir dem tilgang til nettverk og økonomiske fordeler. 

Juristforbundet arbeider for at rettssikkerhet og likhet for loven skal styrkes og gjelde alle innbyggere. Alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. Vi synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet.

Juristforbundet er med i hovedsammenslutningen Akademikerne.»

Juristforbundet har også et eget seksjonsstyre for studenter. De jobber blant annet med å fremheve hva det innebærer å være medlem i Juristforbundet som student, og kan bistå i overgangen fra å være student til å tre inn i arbeidslivet.

«Juristforbundet – Student er den eneste organisasjonen for alle jusstudenter på tvers av de ulike studiestedene i Norge. Organisasjonen ivaretar jusstudentenes interesser på et nasjonalt nivå, samtidig som organisasjonen skal synliggjøre betydningen av juridisk kompetanse og utdanning i samfunnet.»

Les mer om Juristforbundet her. Les mer om studentmedlemskap her.

 

Hør med din lokale ELSA-gruppe hvis du ønsker å delta i de regionale rundene av konkurransen, og kanskje ser vi nettopp deg på den nasjonale finalen i Oslo 25.-27. mars.