Internasjonale møter høsten 2018 og julehilsen fra ELSA Norge

Julen nærmer seg med stormskritt, og styret i ELSA Norge har lagt bak seg en lærerik og spennende høst. Det har til tider vært travelt og hektisk, men samtlige styremedlemmer har jobbet iherdig med arbeidsoppgavene innenfor det enkelte styremedlem sitt ansvarsområde. Vi gleder oss allerede til fortsettelsen når vårsemesteret starter over nyttår.

Vi ønsker for øvrig å takke lokalgruppene i Bergen, Oslo og Tromsø for samarbeidet så langt, og for innsatsen og arbeidsmengden som har blitt lagt ned denne høsten. I tillegg ønsker vi å takke våre sponsorer og samarbeidspartnere, og ikke minst alle studentene som har benyttet seg av mulighetene ELSA som internasjonal studentorganisasjon tilbyr, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

I forlengelse av dette har vi laget et lite sammendrag av de internasjonale møtene som har blitt arrangert denne høsten. Dersom du er interessert i lære mer om hva ELSA gjør, kan du lese mer om disse møtene nedenfor.

Hvert semester arrangerer ELSA International ulike internasjonale møter hvor medlemmer fra hele Europa møtes for å diskutere hvordan organisasjonen skal fortsette å utvikle seg. Disse er som følger:

 

  • IPM (22.08-26.08)
  • SAM (29.08-02.09)
  • KAM (05.09-09.09)
  • NOM (26.10-28.10)
  • ICM (11.11-18.11)

International Presidents Meeting (IPM)

President i ELSA Norge deltok på International Presidents Meeting (IPM) i Kutaisi i Georgia den 22.-26. august. Ingrid Solemsli, President i ELSA Oslo, deltok også som del av ELSA Norge sin delegasjon.

IPM er et viktig møte hvor både nasjonale og lokale presidenter møtes for å utveksle tanker og erfaringer, og samtidig diskutere endringer og muligheter. President i det internasjonale styret setter i forkant av møtet agendaen. Viktige temaer i år var blant annet den økonomiske situasjon til organisasjonen, arbeidet med å skaffe sponsorer og diskusjoner vedrørende de overordnede ”Strategic Goals” som ELSA International skal fastsette i løpet av denne styreperioden. I tillegg er opplæring og innføring i vervet som President en svært sentral del av møtet som arrangeres på høsten. De fleste som deltar har aldri vært President eller styreleder tidligere. Grundig innføring i de grunnleggende arbeidsoppgavene og tips i forhold til hvordan man faktisk styrer en organisasjon kommer godt med i starten av styreperioden.

I tillegg til diskusjoner og deling av erfaringer er det sosiale aspektet av å delta på slike møter minst like viktig. Det er en glimrende mulighet til å stifte nye bekjentskap og utvide sitt nettverk. For å nevne noen var blant annet studenter fra Hellas, Tyskland, Polen, Aserbajdsjan, Romania og Frankrike representert under møtet. Under IPM i Georgia i høst bestod det sosiale programmet av blant annet sightseeing i grotten Prometheus, Galla, Pool party og vinsmaking. I løpet av en liten uke blir man godt kjent med de andre deltakerne.

Supporting Area Meeting (SAM)

Den 29. august til 2. september ble Supporting Area Meeting (SAM) avholdt i Thessaloniki, Hellas. SAM er et årlig arrangement hvor markedsføringsansvarlige, økonomiansvarlige og generalsekretærer fra hele ELSA-nettverket samles for å delta på workshops, samt å utveksle erfaringer og ideer.

ELSA Norge deltok med en delegasjon på 3 personer; økonomiansvarlig i landsstyret, Gabrielle Brøyn, økonomiansvarlig i ELSA Bergen, Ingrid Marie Bondø og sosialansvarlig fra ELSA Oslo, Ida Mo Østgren.

SAM gir deg en innføring i diverse verktøy som kommer deg til nytte i vervet ditt. Innenfor økonomiområdet fikk vi blant annet innføring i budsjettering og regnskapsføring, samt praktiske oppgaver for å anvende disse ferdighetene i praksis.

Videre er SAM et svært sosialt arrangement, hvor deltagerne bygger nettverk med de andre som har samme verv som deg rundt om i Europa. Å ha slike nettverk kommer godt med i løpet av vervperioden, da du kan høre med andre som har samme verv om hvordan de har løst, eller ville ha løst, eventuelle problemstillinger som oppstår.

Det er sosiale arrangement hver kveld, med middag og diverse aktiviteter. I Thessaloniki fikk vi blant annet smake på mye forskjellig god gresk mat. De sosiale arrangementene gjør at deltakerne får et veldig godt samhold, og man får venner fra hele Europa. SAM er et mindre arrangement enn ICM og det er dermed enklere å bli godt kjent med de andre deltagere her, og av blant annet denne grunn passer SAM veldig godt som et første internasjonalt møte i ELSA.  Har man planer om å delta på flere møter i løpet av året, er det også fint å kjenne noen allerede.

Alt i alt er SAM et veldig sosialt og hyggelig arrangement. Man trenger ikke være ha deltatt på internasjonale møter tidligere; SAM er et arrangement for alle!

Key Area Meeting (KAM)

Høsten 2018 var jeg på KAM (Key Area Meeting) i Lviv, Ukraina. Dette var et internasjonalt møte for undergruppene STEP, S&C og AA arrangert av ELSA International. Her møtte jeg mange inspirerende ELSA-medlemmer fra hele Europa, og fikk et godt innblikk i hva ELSA som organisasjon representerer og står for.

Ved avreise var jeg relativt ny i ELSA og jeg var den eneste delegaten fra Norge. Dette bydde likevel ikke på problemer, verken sosialt eller faglig. ELSA familien tar alltid nye medlemmer inn i varmen og er interessert i å høre synspunkter fra alle hold.

Opplegget for uken var først og fremst workshoper for de forskjellige undergruppene, hvor vi utvekslet kunnskap, ideer og erfaringer. Vi diskuterte også aktuelle temaer og utfordringer innenfor de respektive ansvarsområdene, og jeg fikk både inspirasjon og motivasjon til å videreutvikle vervet mitt i Norge. I plenum diskuterte vi også fremdriften av organisasjonen, og jeg opplevde at det internasjonale styret i stor grad var interessert i innspill fra ELSA medlemmer på både nasjonalt og lokalt plan. På kvelden var det sosialt opplegg, hvor det var alt fra temafester, sightseeing til ball. Dette gjorde at jeg ble godt kjent med de ulike medlemmene.

Alt i alt var uken utrolig inspirerende, og i løpet av en effektiv uke fikk jeg stort faglig utbytte og nye venner.

– Julie Lind (ELSA Bergen)

Nordic Officers Meeting (NOM)

Nordic Officers Meeting (NOM) ble i år avholdt i studentbyen Uppsala i Sverige. Norge deltok på møtet med en rekordstor delegasjon. Programmet bestod av workshops, sosialt program og en bankett.

NOM avholdes en gang i året og samler deltakere fra Norge, Finland, Sverige og Danmark. Møtet bidrar til å styrke samarbeidet mellom de nordiske landene og gir oss en mulighet til å utveksle erfaringer og ideer rundt de mange arrangementene og prosjektene som arrangeres i de forskjellige ELSA-gruppene.

Neste års NOM avholdes i Norge, og vi gleder oss allerede kjempe mye til å ønske våre nordiske kollegaer velkomne hit!

International Council Meeting (ICM)

Denne høstens International Council Meeting (ICM) ble avholdt i Opatija. ELSA Norge, ELSA Bergen og ELSA Oslo var representert på møtet. Vi deltok i et variert program bestående av workshops, trainings og en konferanse.

ICM ga oss nyttig informasjon om hva ELSA jobber med på internasjonalt plan, men deltagelse på ICM’s gir en også muligheten til å påvirke dette i tiden fremover.

ICM er et såkalt ”statuatory meeting” og er det eneste møtet der ELSA’s ”Standing Orders” kan endres. Deltagelse på ICM’s er derfor ekstremt viktig, og nærmest alle av ELSA’s 44 nasjonalgrupper var representerte der. Vårens ICM vil avholdes i Baku, og der vil det neste internasjonale styret velges inn.

Vi tar nå en velfortjent juleferie, men ser frem til alt det spennende som skal skje utover våren!

Denne bildekrusellen krever javaskript.