Legal Research Group on Energy Law!

Legal Research Group (LRG) publiserer årlig artikkelserie i samarbeid med Council of Europe (Europarådet) om juridiske temaer. Årets LRG handler om Energy Law, National Energy Policies, og nasjonale og internasjonale miljørettsregler. Prosjektet er veldig stort, og består av skrivegrupper i de 44 ELSA-landene (samtlige medlemmer av Europarådet), som skriver hver sin rapport om nasjonal rett, som senere blir sammenstilt og publisert i en Final Report av Europarådet. Tidligere LRGer har handlet om blant annet Children’s Rights, Freedom of Expression, Labour Law, og i fjor Migration Law.

Hvorfor delta i en Legal Research Group?

Gjennom hele prosjektet sikres en faglig dybde ved at nasjonale fagpersoner driver tilsyn med skrivegruppen. Som National Researcher for det norske bidraget får du stor erfaring med faglig juridisk skriving, og du vil bli akkreditert for den juridiske publikasjonen av ELSA. ELSA LRG er antakelig den beste muligheten jusstudentet i Norge har til å få erfaring med juridisk skriving på engelsk.

Å delta i en Legal Research Group er spennende, morsomt, og ikke minst faglig utfordrende. I tillegg til at man kan forbedre ferdigheter i selvstendig juridisk forskning, juridisk engelsk og samarbeid, publiseres resultatet av ELSA og Europarådet, og vil være tilgjengelig for ettertiden.

Tidligere publikasjoner fra ELSA LRG og Europarådet finner du her!

Interessert i Energy Law?

ELSA Norway søker nå National Researchers til å drive juridisk forskning og forfatting av rapporten på juridisk engelsk. Vi ser etter deg som er interessert i Energy Law, og som har interesse for juridisk skriving og forskning. Du vil jobbe i skrivegruppen sammen med 6-8 andre motiverte studenter, med arbeid jevnt fra desember 2018 til mars 2019.

Har du spørsmål eller innspill til rapporten kan du alltid sende dette til vpaa@elsa.no

Vi søker National Researchers med søknadsfrist 30. november 2018.
Du søker ved å sende en mail til vpaa@elsa.no med navn, studiested, og et kort motivasjonsbrev som gjør rede for hvorfor du ønsker å være National Researcher.