ELSA Norge inngår ny samarbeidsavtale med Arntzen de Besche

Hvert år arrangerer ELSA Norge den Nasjonale Forhandlingskonkurransen, hvor vinnerlagene fra de lokale rundene ved universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø møtes. Med lite fokus på forhandlinger i løpet av jusstudiet, ønsker vi i ELSA å gi studentene muligheten til å tilegne seg kompetanse innen forhandling og forhandlingsteknikk gjennom konkurransen.

Det er med stor glede vi presenterer advokatfirmaet Arntzen de Besche som hovedsponsor for den Nasjonale Forhandlingskonkurransen 2019. Sammen skal vi videreføre og videreutvikle det gode samarbeidet, og sette forhandlinger og forhandlingsteknikk på dagsorden. Vi tror denne erfaringen kan være svært nyttig å ha med seg inn i arbeidslivet.

Vi gleder oss til tre flotte og spennende konkurransedager. Rundene avholdes 25.-27. mars hos Arntzen de Besche i Oslo.

Nedenfor kan du lese litt om konkurransen, samt om Arntzen de Besche og hva de tilbyr studentene.

 

Om konkurransen

Konkurransen går ut på at to og to lag møtes for å forhandle seg frem til en avtale, hvor hvert lag representerer ulike parter i en tvist. De får tildelt et dokument med felles informasjon, og et med konfidensiell informasjon tilhørende sin part. Dette oppsettet krever at studentene må jobbe kreativt, praktisk og kritisk.

For den nasjonale finalen må lagene forberede to oppgaver som blir sendt ut i forkant, og konkurransen holdes på engelsk. Første runde består av før-forhandling, hvor lagene presenterer sine strategier for dommerne hver for seg. Deretter er det én time med åpen forhandling mellom deltagerne.

Dommerne trekker seg så tilbake og vurderer lagene, før de tildeler dem poeng etter ulike kriterier. De gir så lagene tilbakemelding i 10-15 minutter hver, uten at det nevnes hvilken poengsum de har fått, eller hvilket lag som har vunnet runden.

Etter tre runder har alle lagene ført forhandlinger for dommerne, og etter en grundig gjennomgang av alle tilbakemeldingene blir vinnerlaget utnevnt og premiert. Dette laget vil så få muligheten til å representere Norge i den internasjonale forhandlingskonkurransen.

Det er ikke den juridiske kompetansen som er avgjørende i konkurransen; det er evnen til å forhandle som står i fokus. For å gi en tverrfaglig vurdering består dommerpanelet vanligvis av både jurister, politikere og næringsdrivende.

Om Arntzen de Besche

”Arntzen de Besche er et ledende norsk advokatfirma. Våre kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim har nærmere 170 medarbeidere. Våre team av medarbeidere bistår norske og internasjonale selskaper, myndigheter og organisasjoner med å forenkle kompliserte transaksjoner, gjennomføre krevende forhandlinger og løse tvister.

Vi har en kultur for lagspill, integritet, kvalitet og engasjement. Verdiene er med oss i alt vi gjør og setter kurs og retning for arbeidet vårt. 

Vår kompetanse, erfaring og kommersielle forståelse skaper langsiktige relasjoner og varige verdier. Vi setter kunden i fokus. For mange kunder er vi en strategisk samarbeidspartner. Vi legger mye arbeid i å utvikle og forstå våre kunders virksomhet og målsettinger,

Vi har siden 1870 vært med på å forme den rettslige utviklingen i Norge. Gjennom disse årene har vi opparbeidet oss et renommé i Norge og utlandet som et ledende fagmiljø innen forretningsjus og prosedyre.

I 2015 var vi involvert i oppkjøp og fusjoner med en totalverdi på ca 175 milliarder norske kroner, noe som var klart høyest blant norske advokatfirmaer. Vårt fagmiljø innenfor tvisteløsning og prosedyre består blant annet av 14 advokater med møterett for Høyesterett.

Vår strategi bygger på vekst, offensiv rekruttering og utvikling av medarbeidere.”

Student i Arntzen de Besche

 Som student har du mulighet til å søke traineeopphold og skriveplass hos Arntzen de Besche. Traineeoppholdet skal gi deg et realistisk bilde av hverdagen som advokatfullmektig. Det legges til rette for at det skal være gøy og lærerikt, samtidig som du får utfordrende oppgaver med tett oppfølging. Har du kommet i sluttfasen av studieløpet og skal begynne på arbeidet med masteroppgaven kan du søke om skriveplass. Som oppgaveskriver i Arntzen de Besche får du blant annet eget kontor og tilgang til biblioteket. I tillegg får du en dedikert fadder som bidrar til at både det faglige og sosiale utbyttet blir best mulig.

For mer informasjon, se https://www.adeb.no/karriere/.

Du kan søke på traineeopphold eller skriveplass her!