ELSA Norge søker medarbeidere til internasjonal konferanse i Oslo

ELSA Norge arrangerer mellom 3. – 8. desember 2013 Final Conference on Online Hate Speech som vil finne sted i Oslo. Konferansen skal avslutte ELSAs internasjonale samarbeid Europarådet om deres No Hate Speech Movement. Det vil delta ca. 60 studenter fra hele Europa på konferansen.

Konferanseplanleggingen har allerede startet og koordineres av en organiseringskomite. Per dags dato består organiseringskomiteen av:

Leder av organiseringskomiteen: Armin Khoshnewiszadeh
Akademisk Koordinator: Olav Vogt Engeland
Økonomiansvarlig: Ronny Blankenberg
Markedsføringsansvarlig: Morten Lindstad

Det søkes etter to medlemmer av organiseringskomiteen, henholdsvis:

–          Logistikkansvarlig

–          Sosialansvarlig

Det søkes også etter:

–          2 x  Medhjelpere til det akademiske programmet

VERVBESKRIVELSER:

Logistikkansvarlig:

Logistikkansvarlig har ansvaret å organisere kost og losji for deltakerne, samt alt praktisk under konferansen. Overnatting for deltakerne er allerede booket, men den ansvarlige har vil all videre kontakt med hostellet og ansvar for eventuelle endringer i bestillingen. Logistikkansvarlig må organisere frokost lunsj og middag for deltakerne innenfor budsjettrammene samt passe at alt teknisk utstyr er på plass i konferansehallen.

Sosialansvarlig:

Sosialansvarlig har ansvaret for å sette opp et sosialt opplegg på kveldene for samt organisere sightseeing for konferansedeltakerne.

Akademiske medhjelpere:

Som akademisk medhjelper vil arbeidsoppgavene i hovedsak bestå i å assistere den akademiske koordinatoren med konferansens faglige program. Arbeidet vil bestå i å finne aktuelle foredragsholdere fra inn og utland samt opprette kontakt for og invitere de til konferansen.

 

Alle vervene vil innebære arbeid både før og under konferansen. Arbeidsmengden vil være større for medlemmer av organiseringskomiteen enn andre medhjelpere.

Søknader sendes til headofoc@onlinehatespeechconference.org. Søknaden må inneholde en kort søknadstekst samt en liste med relevant erfaring. Merk hvilket juridisk fakultet du studerer ved og hvor langt du er kommet i studiene. Søknadsfrist 18. juli kl. 23:59.

 

*Konferansen får finansiell støtte av European Youth Foundation