ELSA Norge arrangerer internasjonal konferanse i Oslo

nhsm-1420x600

ELSA Norge vil mellom 3. – 8. desember 2013 arrangere konferansen Final Conference on Online Hate Speech I Oslo. Konferansen avslutter ELSAs samarbeid med Europarådet om deres Online Hate Speech Movement.

ELSA har engasjert seg i kampanjen gjennom tre konkrete prosjekter: en internasjonal skriveoppgave (essay competition), en nettbasert undersøkelse og internasjonal juridisk forskningsgruppe (international legal research group).

Det er den internasjonale juridiske forskningsgruppen som er det klart største prosjektet. Prosjektet organiseres av ELSA og har per dags dato opprettet forskningsgruppper i 18 europeiske land hvor ELSA har nasjonale grupper.

Konferansen vil ha ca. 60 deltakere hvorav det er satt av ca. 10 plasser til norske studenter. ELSA Norge er i startfasen med planleggingen, men følg med på Facebook og på nettsiden for oppdateringer.