ELSA for Children

ELSA ønsker å tilby jusstudenter muligheten til å engasjere seg i prosjekter og involvere seg i viktige spørsmål. Av denne grunn gjennomføres nå prosjektet ELSA Norway for Children Legal Research Group.

Prosjektet er et samarbeid med Europarådet og nærmer seg snart et ferdig resultat. Arbeidsgruppen består av 11 jusstudenter som har fått i oppgave å skrive en rapport om statusen for barns rettsvern mot seksuelle overgrep i Norge.

Gruppen har arbeidet siden mai og tilsvarende rapporter skrives i 25 andre ELSA-land. Legal Research Group gir verdifull kunnskap og erfaring, samt et unikt internasjonalt nettverk.

For mer informasjon om prosjektet se vår facebookside.